Klubben har åbent om tirsdagen fra 17.00-19.00, og vil foregå i Den Gule Pavillon

Hvad skal du?    

Som frivillig aktivitetsleder i en pigeklub er du rollemodel for en gruppe unge piger med forskellige sociale baggrunde. Du er med til at skabe et frirum, hvor der er plads til at have det sjovt, snakke, fejle og fortælle historier. Samtidig opbygger du stærke relationer til børnene og lærer dem blandt andet at håndtere konflikter og acceptere børn og voksne, som er anderledes end dem selv.    

I pigeklubben kommer du til at arbejde sammen med et hold af frivillige, og I både udtænker og igangsætter selv aktiviteterne for pigerne. Pigeklubben råder over et stort lokale som kan bruges til spil, leg, klippe og klistre eller noget helt femte, og der vil også være mulighed for at tage ture ud af huset. Hvis du har kreative evner inden for dans, musik, teater, mad eller andet, så er der gode muligheder for at lave kreative og aktive aktiviteter med de unge.

Som aktivitetsleder har du - sammen med den øvrige aktivitetsleder - ansvaret for at sammensætte løbende vagtplaner, planlægge aktiviteter, lave budgetter og arrangere sociale aktiviteter for de frivillige samt at rekruttere og afholde samtaler med nye frivillige i samarbejde med Ungdommens Røde Kors.

Hvad får du?

Som frivillig får du en unik mulighed for at være med til at gøre en forskel for andre. Samtidig vil du knytte bånd til andre frivillige og få en masse sjove og spændende oplevelser, som du selv kan være med til at definere og planlægge. Desuden tilbydes løbende en masse sociale arrangementer, og der vil være oplæg og kurser, som du vil få mulighed for at blive en del af, ligesom det vil pynte dit CV.

Som aktivitetsleder får du desuden stor erfaring med planlægning og koordinering af aktiviteter og events, ligesom du får en mere løbende kontakt til Ungdommens Røde Kors, der også afholder netværksmøder og temadage specifikt for aktivitetslederne.

Det praktiske

Du må gerne være fyldt 22 år for at blive aktivitetsansvarlig og være frisk på at tage vagter i hele åbningstiden om mandagen. Derudover er det eneste krav at du er mødestabil og kan påtage dig min. 2 vagter om måneden, og alt behov, hvis der er mangler på vagtplanen. Du må gerne kunne se dig selv i klubben i ca. 1 år frem, da det ellers kan være svært at opbygge de nødvendige sociale relationer med børnene. Og så skal du selvfølgelig kunne lide at arbejde og lege med børn. Som aktivitetsleder skal du desuden være klar på at lægge lidt ekstra timer i at koordinere aktiviteterne og de frivillige i klubben i samarbejde med de øvrige aktivitetsansvarlige. Der er altså lidt mere ansvar som aktivitetsansvarlig, så du skal være klar på at bruge 2-4 timer ekstra på at forberede klubben - alt efter hvor travlt der er, og hvilke aktiviteter I finder på at lave.

Vi rekrutterer løbende frivillige, så skynd dig at sende en kort ansøgning 

Vi glæder os meget til at høre fra dig!
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Bestyrelse, udvikling og strategi, Børn og unge, Ledelse af aktiviteter
  • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
  • Længere forløb
  • Organisation: Ungdommens Røde Kors

Info om organisationen:

Ungdommens Røde Kors
Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi er e...
Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi er en frivillig, social organisation, der laver indsatser for og med børn og unge i hele Danmark og ude i verden.I Ungdommens Røde Kors er vi flere end 10.000 børn og unge, der brænder for at gøre noget ved de sociale udfordringer, der findes for børn og unge i samfundet. For at være frivillig i Ungdommens Røde Kors skal du have en ren børneattest, og du kan også blive medlem ligesom mange andre frivillige for kun 150 kr. om året. Vi kontakter dig om børneattesten senere i foløbet. Du kan blive medlem via urk.dk/bliv-medlem
Læs mere

  • Opdateret den: 24.06.21
  • Udløb: 21.09.21
Andre jobs fra organisationen: