Forenings- og fritidslivet er et godt sted for børn at skabe nye venskaber og indgå i positive fællesskaber. Gennem fodbold, kor, spejder eller andre fritidsaktiviteter møder børn andre børn og frivillige, som giver dem mulighed for at få anerkendelse, venskaber og rollemodeller. Men for mange børn med svære opvækstvilkår, kan det være svært at blive en del af foreningslivet. 

Plads til Alle er et initiativ, hvor frivillige  hjælper børn og unge med at blive en del af foreningslivet. Som frivillig formidler du kontakten mellem familier og foreninger og hjælper børnene med at komme i gang. Det er en brobygningsindsats hvor du, som frivillig, vil være bindeled mellem forældre, barn og fritidsaktivitet i en begrænset periode, indtil barnet og familien har fundet sig til rette. Børnene kommer fra familier, med forældre som ikke har de fornødne økonomiske eller menneskelige ressourcer til at understøtte deres børns deltagelse i fritidslivet.  

Hvorfor skal du blive frivillig? 

 • Du bidrager til glæde og positive oplevelser for børn i udsatte positioner ved at hjælpe børnene ind i fritidslivet
 • Du bliver en del af en spændende organisation med stor gennemslagskraft og et engageret fællesskab i frivilliggruppen 
 • Du opnårviden og erfaring indenfor socialt arbejde, pædagogik og foreningsarbejde  

 
Som frivillig skal du bl.a.:  

 • Fungere som brobygger mellem familier og foreningslivet i en begrænset periode
 • Bruge ca. 3 timer om ugen (typisk hverdagseftermiddage ml. kl. 15-20) på frivilligt arbejde 
 • Hjælpe barnet og familien med de praktiske og administrative opgaver der knytter sig til dét at starte til en fritidsaktivitet
 • Følge barnet til fritidsaktivitet de første 3-4 gange (evt. længere hvis familien har behov)
 • Arbejde selvstændigt, men samtidig være en del af et engageret frivilligteam i dit lokalområde
 • Støtte og motivere barnet og familien i at komme af sted til fritidsaktiviteten 

Du vil blive klædt på til opgaven og der vil være løbende sparring med din aktivitetsleder og den øvrige frivilliggruppe om opgaven. 

 Vi forestiller os, at du: 

 • Er god til at have med mennesker at gøre og har lyst til at motivere og lære fra dig
 • Har en lyst til at være med til at gøre en forskel for børn
 • Er fleksibel, ansvarsbevidst og fungerer i en selvstændig frivilligrolle 

 Du skal være: 

 • Rummelig, positiv og opmuntrende
 • Indstillet på at forpligte dig i ét år

 

Interesseret?   

Lyder ovenstående som noget for dig, så kontakt os gerne via ”Kontakt organisation”.  

Vi kontakter ansøgere løbende

Vi glæder os til at høre fra dig :) 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): Kolding
 • Opgavetype: Børn og unge
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Red Barnet

Info om organisationen:

Red Barnet
 • Opdateret den: 06.09.21
 • Udløb: 12.10.21
Andre jobs fra organisationen: