Hvem er vi?

BROEN Aalborg er en frivillig social forening, som støtter udsatte børn og unge til at få en aktiv fritid i eksempelvis en sportsklub, en spejdergruppe, en musikskole mm. Vi yder primært økonomisk støtte til betaling af kontingent, tøj og evt. ture i forbindelse med aktiviteten. BROEN Aalborgs primære arbejdsopgave er dermed at behandle indkomne og igangværende sager, hvor en fagperson henvender sig om et barn, der ønsker at gå til en fritidsaktivitet.

 

Hvad får du ud af at være frivillig i BROEN Aalborg?

Du bliver en vigtig og central del af BROEN Aalborg, hvor du har mulighed for at omsætte tanke til handling, samt sparre med andre frivillige omkring arbejdsopgaverne. Selvom din primære arbejdsopgave bliver i kassererteamet, har du rig mulighed for at bidrage med inputs til andre teams, eksempelvis i henhold til at afholde events, søge donationer eller øge vores aktivitet på vores sociale medier.

 

Vi er en lokalafdeling under BROEN Danmark, som altid er behjælpelig med råd og vejledning. Derudover afholder BROEN Danmark en årlig konference for BROENs frivillige.

 

Hvad er kassererteamet?

Kassererteamet består af tre personer og er en meget vigtig del af foreningen. Det er jer, der udarbejder regnskab og budget, administrerer netbank og e-Boks, holder styr på indkomne donationer, sørger for at al registrering og dokumentation er i orden samt har kontakt med vores revisor og klubbernes kasserere. Din opgave bliver primært at stå for den daglige drift. Alle arbejdsopgaver kan udføres hjemmefra.

 

Som en del af kassererteamet bliver du ligeledes en del af bestyrelsen, enten som menigt medlem eller som suppleant.

 

Vi kan tilbyde dig:

 • Spændende udfordringer i en lille hyggelig forening med 16 frivillige.
 • Stor medbestemmelse og råderum.
 • Alsidig praktisk erfaring med frivilligt arbejde.
 • En attraktiv tilføjelse til dit CV

Vi forventer at du:

 • Brænder for at gøre en forskel for børn og unge.
 • Kan afsætte ca. 2-5 timer om ugen i gennemsnit samt en aften om måneden.
 • Er engageret, ansvarsbevidst og god til at bevare overblik.
 • Er god til at kommunikere mundtligt og skriftligt.
 • Ikke nødvendigvis har erfaring som frivillig, men kan arbejde selvstændigt og samtidig være en del af et team.

 

Har du nogle specielle kompetencer eller går du blot med tanken om at blive frivillig, så skriv gerne lidt om dig selv og om dine ønsker som frivillig til os. 

BROEN Aalborg er en lokalafdeling under BROEN Danmark og følger BROEN Danmarks Frivillighedspolitik samt Etiske-retningslinjer for frivillige i BROEN Danmark.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): Aalborg
 • Opgavetype: Økonomi og fundraising
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: BROEN Danmark

Info om organisationen:

BROEN Danmark
 • Opdateret den: 21.09.22
 • Udløb: 30.10.22
Andre jobs fra organisationen: