HUSRUM Horsens er et gratis tilbud til unge i alderen 16 og 30 år, der oplever ensomhed og måske samtidig kæmper med en psykisk sårbarhed fx social angst eller depression. Hos os mødes de unge i samtalegrupper og til sociale arrangementer, hvor de bliver lyttet til, lærer nye redskaber og møder andre unge i samme situation. Har du lyst til indgå i et stærkt frivilligt fællesskab og støtte disse unge i at bryde ensomheden? Så har du mulighed for at komme helt tæt og støtte dem i en samtalegruppe. Vi søger lige nu frivillige til opstart af nye grupper i Sund By, Horsens. Forløbene varer 12 uger, hvor du leder en gruppe sammen med dine to makkere. I mødes én hverdagsaften om ugen fra kl. 19-21.30.

Din profil:

Som frivillig gruppeleder er det vigtigt, at du har interesse for de unges udfordringer og er god til at lytte og spørge ind og skabe et trygt, fortroligt rum.

Det kan være, at du læser psykologi, til lærer, pædagog eller har en anden relevant baggrund, men det er ikke et krav. Vi synes desuden det er en fordel, hvis du har egne erfaringer med ensomhed og/eller psykisk sårbarhed, så du kan bringe dem i spil i samtalerne med de unge.  

Du skal være minimum 20 år gammel - og gerne ældre. 

 

 Hvad er mine opgaver?

Samtalegruppens 12 mødegange forløber efter et fast program, som du introduceres til og oplæres i, når du starter som frivillig. Dine opgaver som gruppeleder er:

 • at lede runder, hvor alle får taletid i det vi kalder “hvad rør’ sig runden”

 • at præsentere temaer med redskaber til selvhjælp ud fra udleveret materiale

 • at guide de unge i at lave små handleplaner fra uge til uge

Der er løbende sparring med vores ansatte frivilligkoordinator og supervision ved en psykolog.

 

Som frivillig får du:

 • et meningsfyldt frivilligt arbejde, hvor du lærer de unge godt at kende og kan følge deres sociale udvikling

 • et frivilligt arbejde med en høj grad af selvstændighed og ansvar på CV'et

 • vejledning og supervision 

 • mulighed for deltagelse i kurser for frivillige

 • et tæt fællesskab med andre frivillige i HUSRUM, der består af samtalegruppeledere, arrangører af sociale arrangementer samt hjertevenner/mentorer for unge 

 • mulighed for indflydelse på udvikling af samarbejde med eksterne partnere og netværk

 

Vores forventninger til dig:

Du er indstillet på at gennemføre vores introduktionskursus.

Det vigtigste for os er din motivation for arbejdet og relationen til de unge. Derudover er det vigtigt, at du er mødestabil og tager ansvar for dine opgaver.

Tidsmæssigt skal du regne med at afsætte tid til forberedelse særligt inden de første gange i gruppen. Der vil desuden være et intromøde med dine medgruppeledere og et kvartalsvist frivilligmøde, som du forventes at deltage i.

 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Børn og unge, Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: HUSRUM Danmark

Info om organisationen:

HUSRUM Danmark
HUSRUM er et frivilligdrevet fællesskab for unge i alderen 16-30 år, som oplever ensomhe...
HUSRUM er et frivilligdrevet fællesskab for unge i alderen 16-30 år, som oplever ensomhed og savner at være mere sociale sammen med andre unge. I HUSRUM kan man blive en del af et positivt og ligeværdigt fællesskab.Ca. 60 % af de unge, der henvender sig til HUSRUM har en eller flere psykiske diagnoser, som depression, angst eller social fobi. HUSRUM rummer desuden unge med personlighedsforstyrrelser, ADD, ADHD eller Aspergers.Har man aktivt misbrug er HUSRUM ikke det rette tilbud.HUSRUM er et mangfoldigt fællesskab, hvor nogle unge er studerende på videregående uddannelser, mens andre er i forløb hos jobcentret, sygemeldte eller ikke er i beskæftigelse.Vi har tre tilbud til unge, som alle er baseret på frivillige:Trygge fællesskaber, Samtalegrupper, Venskabsordning.
Læs mere

 • Opdateret den: 14.01.22
 • Udløb: 14.03.22
Andre jobs fra organisationen: