En frivillig Vejviser er en midlertidig følgeven, som motiverer, vejleder og støtter ældre borgere i Middelfart Kommune. Som Vejviser vil du indgå i et nyere Vejviserkorps, hvor du bidrager med følgeskab til en ældre mhp. at følge den ældre ind i meningsfulde fællesskaber. Formålet er at modvirke ensomhed og social isolation.

Et par eksempler på fællesskaber/aktiviteter i lokalsamfundet kunne f.eks. være kulturelle oplevelser, motion, fællesskaber i kirke eller sognegård eller interesseklubber som Strikke- eller Frimærkeklub.

Rollen som Vejviser:

 • Du besøge den ældre medborger. Formålet med besøget er at skabe en god og tillidsfuld relation til borgeren, og få afklaret hvilket fællesskab, der er meningsfuld for borgeren at deltage i.
 • Du være frivillig i Selvhjælp Fredericia-Middelfart men samarbejde tæt med Middelfart Kommune.
 • Du vil efterfølgende ledsage borgeren til den aktivitet som borgeren har interesse i, og hjælpe med at opbygge relationer i det fællesskab. Når borgeren har fundet sig til rette i fællesskabet, afsluttes dit samarbejde med borgeren.
 • Du vil hver 3-4 uge deltage i koordineringsmøde for hele Vejviserkorpset. Her tildeles du en borger, du skal være Vejviser for, og der lægges en plan for kontakten til borgerne. Der vil til møderne også være mulighed for ide- og erfaringsudveksling og sparring med de andre Vejvisere, projektkoordinatoren fra Selvhjælp Fredericia-Middelfart og Middelfart Kommunes fællesskabskoordinator.
 • Du kan forvente at skulle bruge mellem 2-3 timer om ugen i nogle perioder, og mindre tid i andre, alt afhængig af den borger, som du er Vejviser for.

Du kan forvente:

 • Et fleksibelt frivilligjob, hvor din tilknytning til borgeren er af kortere varighed
 • At skulle bruge mellem 2-3 timer om ugen
 • Netværk med andre Vejvisere, foreninger og fællesskaber samt kommunale medarbejdere i Middelfart Kommune
 • At blive klædt på til opgaven som Vejviser gennem kurser og oplæring
 • At blive tilbudt sparring, støtte og supervision

Vi lægger vægt på, at du:

 • Har interesse i socialt arbejde og lyst til at være i kontakt med mange forskellige mennesker
 • Er ansvarsbevidst, har mentalt overskud og er god til at lytte
 • Kan skabe tillid og tryghed
 • Brænder for at gøre en forskel for ældre mennesker i en udsat position

Vi glæder os til at høre fra dig!
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): Middelfart
 • Opgavetype: Mentor og voksenven, Rådgivning og selvhjælp, Sundhed og førstehjælp
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte, Sundhed og sygdom
 • Længere forløb
 • Organisation: Selvhjælp Fredericia-Middelfart

Info om organisationen:

Selvhjælp Fredericia-Middelfart
 • Opdateret den: 06.02.24
 • Udløb: 05.08.24
Andre jobs fra organisationen: