Hvad arbejder MobSquad for?

MobSquad består en af en frivilliggruppe på 6 engagerede frivillige, der sammen arbejder for at forebygge mobning i 4-6. klasse på folkeskolerne i Aalborg Kommune.  

Dette gør de, ved at tage ud på folkeskolerne og give eleverne undervisning i antimobning. De giver eleverne redskaber til at forebygge mobning og styrke trivslen og fællesskabet i egen klasse, gennem oplæg, øvelser, workshops og lege. 

MobSquad arbejder altid med en konstruktiv dialog med eleverne, hvor elevernes egen viden og idéer bringes i spil.

Hvad skal man som frivillig?

Som frivillig i MobSquad er du med til at facilitere undervisningen på folkeskolerne og med til at undervise eleverne. Du skal derfor have mod på at aktivere og motivere eleverne til at engagere sig og ikke være bange for at snakke om mobning.

Når du bliver en del af MobSquad bliver du automatisk en del af et fedt fællesskab. Du får ud over samværet med børnene på skolebesøgene også trænet dine kommunikative evner i forhold til undervisning, og samtidig bliver du en del af et projekt, hvor du har stor indflydelse på udviklingen. Her er altså rig plads til kreative nytænkere med gode ideer.

Vi søger frivillige, som:  

 • Er imødekommende, engagerede og motiverede
 • Brænder for anti-mobning generelt og vil gøre en forskel for udsatte børn
 • Er interesseret i en konstruktiv dialog med børnene og interesserer sig for undervisning
 • Er mellem 18 og 30 år, da Red Barnet Ungdom er en ungdomsorganisation
 • Er villig til at afsætte tid af i dagstimerne til ét månedligt skolebesøg (varighed à ca. 3 timer pr. gang), samt deltage aktivt i projektets månedlige frivilligmøde (varighed ca. 1-2 timer).
 • Kan fremvise en ren børneattest og vil melde sig ind i Red Barnet Ungdom – det koster 150 kr. årligt.

Hvad du får til gengæld:

 • Erfaring indenfor arbejde med børn
 • Styrket dine formidlings- og kommunikative kompetencer
 • Erfaring med undervisning 
 • Opkvalificering ved RBU's halvårlige uddannelsesdage
 • Socialt samvær med andre frivillige 
 • Muligheden for at gøre en forskel!

Lyder det som noget for dig? Så kontakt os og skriv gerne en kort tekst om dig selv. Herefter vil du blive ringet op, så du kan komme godt med.

Vi glæder os meget til at høre fra dig! 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): Aalborg
 • Opgavetype: Børn og unge, Kommunikation og IT, Ledelse af aktiviteter
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte, Sundhed og sygdom
 • Længere forløb
 • Organisation: Red Barnet Ungdom

Info om organisationen:

Red Barnet Ungdom
For en mere børnevenlig verden! Red Barnet Ungdom er en frivillige social ungdomsorganisation...
For en mere børnevenlig verden! Red Barnet Ungdom er en frivillige social ungdomsorganisation, hvor vi arbejder sammen med børn om at skabe en mere børnevenlig verden. Vi definerer børn som 6-18 årige og unge som 15-30 årige. Vi lægger stor vægt på vores unge-med-yngre tilgang. Vi mener, at børn er eksperter i deres eget liv og har ret til at blive hørt og inddraget i beslutninger, der vedrører dem. Derfor arbejder vi til stadighed med at udvikle og raffinere vores metoder til børneinddragelse og kompetenceudvikling af vores frivillige i forhold til: at møde børn i øjenhøjde at inddrage børn i alle faser af vores aktiviteter at præsentere børn for muligheder for at påvirke rammerne for deres eget liv.
Læs mere

 • Opdateret den: 11.05.23
 • Udløb: 29.08.23
Andre jobs fra organisationen: