Vi tilbyder:

 • ”Jord under neglende” i form af kontakt til faktiske problemstillinger
 • Et meget fleksibelt og studierelevant arbejdsmiljø
 • Ansvar for egne sager
 • Kommunikation med offentlige myndigheder herunder huslejenævn, beboerklagenævn
 • Korrespondance mellem lejere, udlejere, advokater, ejendomsadministrationer
 • Sparring med vores jurist
 • Deltagelse i Kurser og konferencer omkring sagsbehandling og lejeretsforhold
 • Faglig sparring i hverdagen

Arbejdstid:

Afklares efter aftale og tilpasses dit studie og eksamensperioder, men vil som udgangspunkt være lagt med en ramme på min. 4 timer ugentligt, der placeres efter gensidig løbende aftaler. Ansættelsesstart vil være efter aftale og med hensyntagen til studiestart og eksamensperiode.

Ansøgning:

Alle ansøgninger behandles løbende og vi ser frem til at modtage din ansøgning, CV og karakterudskrift samt eventuelle anbefalinger.

Ansøgningsfrist:

Hurtigst muligt
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Praktisk arbejde, Rådgivning og selvhjælp, Øvrige
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Lejernes Retshjælp

Info om organisationen:

Lejernes Retshjælp
 • Opdateret den: 13.09.21
 • Udløb: 12.12.21