Alt for mange voldsudsatte kvinder (og deres børn) står alene efter bruddet med en voldelig partner. I Projekt Q-Værk tilbyder vi et støttende netværk af både fagpersoner og peers (andre voldsudsatte). Vi går højt op i at skabe socialt samvær og positive oplevelser for kvinder og børn, fordi vi ser det har en afgørende betydning for kvindernes bearbejdelse af volden og deres mulighed for at fastholde et liv uden vold.

For at sikre, at vi i Projekt Q-Værk kan skabe et trygt og støttende netværk for kvinder og børn, så har vi brug for en engageret, stabil og motiverende frivilligkoordinator, der skal have ansvaret for alle ‘netværks-frivillige’, som varetager fællesspisning og sociale netværksarrangementer. 

 

Hvem er vi?

Projekt Q-værk er frivillig, social forening, der arbejder for at hjælpe voldsudsatte kvinder. Det gør vi ved at skabe netværk mellem kvinder, der er eller har været udsat for vold samt tilbyde rådgivning, samtaleterapi, peer-aktiviteter osv.

Projekt Q-værk har eksisteret siden 2017 og tæller i dag seks medarbejdere, to samtaleterapeut og ca. 20 frivillige. Vi er altså en mindre organisation i rivende udvikling, og vi glæder os til at styrke vores team af netværks-frivillige med en frivilligkoordinator.

 

Arbejdsopgaver

Som frivilligkoordinator i Projekt Q-Værk har du følgende ansvarsopgaver:

 

 • koordinere ugentlige fællesspisninger (tirsdag kl. 16-21) samt sociale arrangementer/udflugter herunder ansvaret for planlægningen af de frivilliges vagtskema samt dækning af vagter ved sygemelding mv. 

 

 • rekruttere nye netværks-frivillige løbende, introducere til opgaven samt løbende sparring til frivillige

 

 • afholde fælles frivilligmøde hver anden måned 

 

 • indgå, følge op på og evt. ophæve aftaler med frivillige 

 

 • løbende samarbejde og sparring med Projekt Q-Værks ledelse omkring organisering af de frivillige 
Vi forventer, at du..:

 • er lyttende, empatisk og engageret  
 • har interesse for vold i nære relationer
 • har erfaring med ledelse af frivillige og organisering af frivilligaktiviteter
 • kan arbejde selvstændigt samt skabe og vedligeholde relationer til de frivillige 
 • er fleksibel, både når det gælder arbejdsopgaver og arbejdstid
 • kan afsætte ca. 5 timer om ugen 
 • kan se dig selv varetage stillingen i minimum et år frem
 • har overskud og motivation til at bidrag til at flere voldsudsatte kvinder og deres børn kan få et støttende netværkVi kan tilbyde dig:

 • et spændende og meningsfyldt frivilligt arbejde, der gør en forskel for voldsudsatte kvinder og børn
 • nye værdifuld erfaringer med ledelse af frivillige og organisering af frivilligaktiviteter til både cv'et og personligt
 • et inspirerende, socialt frivillig fællesskab, som løbende byder på sociale arrangementer og opkvalificerende kurser 
 • udvikling af kompetencer i tæt sparring med dygtige fagpersoner på voldsområdet
 • indsigt i og viden om vold i nære relationer

 

Yderligere oplysninger:

Send os gerne en kort motiveret ansøgning, hvor du beskriver, hvorfor du søger stillingen som frivilligkoordinator. Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål. 

 

Ansøgningsfristen er senest den 20. oktober 2021 kl. 10, og der afholdes løbende samtaler.

 

Introforløb aftales nærmere ifm. opstart.


På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): København K
 • Opgavetype: Ledelse af aktiviteter
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Projekt Q-værk

Info om organisationen:

Projekt Q-værk
 • Opdateret den: 01.10.21
 • Udløb: 22.10.21