Vil du være frivillig?

Vi søger frivillige til at være støtteperson for patienter, der er i udredning for kræft til et nyt projekt, hvor frivillige er støttepersoner for patienter, der er i udredning for kræft på Hvidovre Hospital, Gastroenheden og Infektionsmedicinsk afdeling/diagnostisk enhed

Som patient i udredning for kræft skal man i løbet af en kort periode gennemgå flere undersøgelser og samtaler for at afklare om man har kræft eller ikke. Da et udredningsforløb er kort og intenst, kan der være behov for en ekstra person, som kan støtte patienten, når en pårørende måske ikke har mulighed for at være tilstede. Som patient kan det være svært at navigere i de mange informationer, aftaler og undersøgelser, der følger med udredningen for kræft. Er der ingen pårørende, eller har de pårørende ikke mulighed for at være med, kan det være særligt svært at stå med angsten og usikkerheden for om man har fået kræft. Derfor mangler vi DIG!

Som frivillig:

· Hjælper du patienten med at skabe overblik i sit udredningsforløb (cirka 3-4 uger).

· Tager du med patienten til undersøgelser og samtaler på sygehuset.

· Fungerer du som uvildig støtte for patienten under undersøgelse og samtale

· Lytter du til patientens bekymringer og glæder i udredningsforløbet

· Gør du en forskel for patienten og eventuelle pårørende

Den frivillige varetager primært støtten til patienten, men kan også støtte op om patienten og eventuelle pårørende ved videreformidling af information til de pårørende, i forhold til udredningsforløbet.

Alt efter patientens forløb, er der et forventet tidsforbrug på 3-12 timer pr. forløb (cirka 1 måned).

Den frivillige skal være indstillet på en vis grad af fleksibilitet, da der kan forekomme ventetid i forhold til at blive kontaktet med ønske om støtte i et forløb. Når man bliver tilknyttet en patient, skal man kunne tilbyde sin støtte flere gange inden for en kort periode.

Den frivillige skal være indstillet på at behovet for støtte ligger i dagtimerne og ofte matches med kort varsel.

Arbejdsadresse: Hvidovre Hospital, Gastroenheden og infektionsmedicinsk afdeling/diagnostisk enhed

Vi søger

Frivillige, som:

· Har stor indlevelsesevne og empati

· Er gode til at skabe struktur og overblik

· Kan lide at arbejde selvstændigt

· Har overskud

· Sætter patientens situation i fokus

Derudover er det vores erfaring, at det kan være en fordel:

· At have en god portion livserfaring

· At være robust

· At have erfaring med at arbejde med mennesker enten som professionel eller frivillig

Vi tilbyder

· En mulighed for at gøre en stor forskel for patienter og pårørende

· Uddannelse som frivillig og løbende supervision

· Et netværk med andre frivillige

· Faste møder med andre frivillige og personale tilknyttet projektet

En forudsætning for at blive frivillig er, at du deltager i uddannelse som frivillig.

Projektet er fra efterår 2021 til efterår 2022

 

Ansøgning:

Hvis det har fanget din interesse eller du har brug for yderligere information, kan spørgsmål og/eller ansøgning sendes til

Cecilie C. Caspersen via kontaktformularen. 

 Der holdes løbende samtaler
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Rådgivning og selvhjælp, Sundhed og førstehjælp
  • Arbejdsområde: Sundhed og sygdom
  • Længere forløb
  • Organisation: Amager og Hvidovre hospital

Info om organisationen:

Amager og Hvidovre hospital
  • Opdateret den: 10.01.22
  • Udløb: 21.03.22