Har du lyst til at gøre en forskel for borgere med psykiske sårbarheder?

Sindslidendes Vilkår er en organisation af frivillige, som driver et værested i Aarhus for unge og voksne med psykiske sårbarheder. Værestedet danner rammen om trygt, hyggeligt samvær og et sundt og lækkert aftensmåltid, som vi laver i fællesskab. Hver uge tager arrangerer vi også aktiviteter både i og udenfor værestedet fx kreative sysler, brætspil, koncerter, tivoli, teater- og biografture.

Vi lægger vægt på hyggeligt og ligeværdigt samvær, hvor vi hjælper hinanden og en masse positive oplevelser for både vores brugere og frivillige.

 

Hvad laver man som frivillig?

Som frivillig har man to vagter om måneden i værestedet. Her sørger man - sammen med en anden frivillig - for at skabe gode rammer for samværet. De frivillige er tovholdere for dagens indkøb og eventuelle aktiviteter, men det praktiske klares i fællesskab med brugerne. På en typisk vagt mødes vi om eftermiddagen til frugt, kaffe og hyggelig snak. Senere handler vi ind sammen til et sundt og økologisk aftensmåltid, som vi laver i fællesskab. Resten af aftenen forløber med snak, spil eller en gåtur.

Vi har en aktiv og social frivilliggruppe på cirka 20 frivillige med forskellige baggrunde og aldre - typisk studerende mellem 18-30. Vi samles allesammen månedligt til fællesmøder, hvor vi spiser sammen, arbejder sammen i vores udvalg og planlægger månedens aktiviteter. På månedsmøderne modtager vi også fast, regelmæssig supervision. Derudover mødes vi til vores to årlige uddannelsesdage og løbende til hyggelige sociale arrangementer.

 

Som frivillig i Sindslidendes Vilkår får du mulighed for at:

 • Gøre en stor forskel for psykisk sårbare voksne og unge i Aarhus.
 • Blive en del af et hold af frivillige med et stærkt sammenhold, hvor det sociale prioriteres højt.
 • Få høj grad af medindflydelse: Inddragelse af frivillige såvel som brugere i beslutninger prioriteres højt, så det er meget nemt at sætte sit præg på organisationen og få idéer og aktiviteter ført ud i livet.
 • Få faglig relevant viden gennem vores uddannelsesdage og via løbende supervision af frivilliggruppen af psykolog.
 • Få dine kompetencer i spil i foreningens udvalg, hvad end det er sociale medier, hjemmeside eller planlægning af arrangementer for brugere eller frivillige.
 • Få en personlig udtalelse efter 1 år som frivillig.

 

Vi forventer at:

 • Du er ansvarlig, pålidelig og har overskud til at være noget for andre
 • Du tager 2 vagter af 5 timer om måneden samt kan deltage i månedsmøderne
 • Du deltager i de to obligatoriske uddannelsesdage
 • Du kan være frivillig i minimum 1 år

Er du interesseret i at blive frivillig, så send os en ansøgning og så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi glæder os til at høre fra dig!

 

Se mere på www.sindslidende.dk, på Instagram eller Facebook 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Café og værested
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte, Sundhed og sygdom
 • Længere forløb
 • Organisation: Sindslidendes Vilkår

Info om organisationen:

Sindslidendes Vilkår
 • Opdateret den: 06.06.23
 • Udløb: 31.07.23