Som frivillig Juridisk Manager hos Den Sociale Retshjælp Fond i Aarhus vil du få tildelt et stort ansvar med egne klienter og selvstændig behandling af deres juridiske problemstillinger. Efter et oplæringsforløb vil du blive tilknyttet vores juridiske rådgivning, hvor du vil komme til at beskæftige dig med flere juridiske områder såsom foged-, kreditaftale-, aftale-, straffe-, udlændinge-, forvaltnings-, arve-, børne-, leje- og socialret samt inkasso.

 

Du vil i dit arbejde
- Komme til at yde både telefonisk, skriftlig og personlig rådgivning
- Fungere som bisidder i fogedretten, ved kommunen mv. i det omfang det er nødvendigt for sagen
- Få ansvar for klienternes sagsbehandling fra start til slut, også i større juridiske sager
- Få muligheden for at stifte bekendtskab med og få viden om en bred vifte af juridiske problemstillinger
- Komme til at arbejde tværfagligt med organisationens andre afdelinger

 

Din profil
- Du arbejder selvstændigt og har høje kvalitetsstandarder. Det er endvidere en forudsætning, at du er i gang med din kandidat på jurastudiet og brænder for at omsætte teori til praksis.
- Vi forventer yderligere af dig, at du: Er parat til at påtage dig ansvar og rådgive vores klienter med deres juridiske udfordringer
- Er engageret og har lyst til at gøre en forskel
- Kan kommunikere med mange forskellige mennesker
- Kan arbejde min. 4 timer ugentligt

 

Vi tilbyder dig
- Et internt undervisningsforløb der vil give dig forudsætningerne for, at arbejde med de juridiske problemstillinger i praksis
- Praktisk erfaring med juridisk rådgivning og sagsbehandling
- Stort ansvar og alsidige problemstillinger
- Et ungt og socialt arbejdsmiljø
- Mulighed for at styrke dit professionelle og sociale netværk
- Et berigende arbejde, hvor du hjælper samfundets svageste.
-  Viden inde for socialret, udlændingeret, lejeret, sundhedsret og/eller børneret.

Arbejdstiden vil være 4 sammenhængende timer i tidsrummet mandag 13-17, tirsdag 13-17, torsdag 9-13 eller 13-17, fredag 9-13 eller 13-17.

 

Ansøgning
Hvis du synes, det lyder som en stilling for dig, så send en motiveret ansøgning samt et CV og evt. karakterudskrift og referencer . Samtaler afholdes løbende. 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Den Sociale Retshjælp
  • Opdateret den: 14.01.22
  • Udløb: 31.03.22
Andre jobs fra organisationen: