Foredragsgruppen er en af Danners frivillige grupper under Danners Kommunikation og Videnscenter. Gruppen består af aktuelt af 10 kvinder i alle aldre.

Foredragsgruppen afholder fast foredrag den sidste tirsdag i måneden, hvor de fortæller om Danners historie, Danners arbejde med at hjælpe voldsudsatte kvinder og børn, voldsformer, om dynamikkerne i voldelige forhold, om vold som ligestillingsproblematik og om forebyggelse af vold.

Vi er også begyndt at afholde online webinarer om vold i nære relationer, da vi under Covid-19 restriktionerne måtte omlægge vores arbejde. Webinarerne har vist sig at fungere godt og tiltrækker en bredere demografisk målgruppen. Derfor har vi, selv efter Covid-19 restriktionerne er fjernet, besluttet at forsætte med webinarerne som supplement til vores fysiske foredrag. Vi forventer at afvikle 4 webinarer årligt.

Om dig:
Vi opfordrer kvinder i alle aldre og med diverse baggrunde at søge. Din faglige baggrund er ikke afgørende, men du skal interessere dig for kvindepolitisk arbejde og i kønsproblematikken indenfor partnervold.

Mødeaktivitet og tidsforbrug:
Du skal kunne være med til at afholde 1 foredrag mindst hver anden måned. Derudover er det obligatorisk, at du deltager i gruppens månedlige gruppemøde, hvor arbejdet koordineres, og at du gennemfører 3 heldags uddannelsesmoduler indenfor ca. 1,5 år.

I Danner kommunikerer vi via vores intranet Podio, som vi alle bruger. Og det forventes, at du ligeledes vil tage dette i brug, som vi selvfølgelig oplærer dig i.

Har du egne erfaringer med vold:
Har du egne erfaringer med vold, kan du godt blive frivillig i Danner. Du bedes gøre os opmærksom på det i din ansøgning, og så bedes du læse om vores rammer for frivillige med egne voldserfaringer på Danners hjemmeside på www.danner.dk under ”Bliv Frivillig”.

Er du interesseret?
Så send en kortfattet ansøgning til Danners frivilligkoordinator ved at trykke på "Kontakt organisation". Skriv om dig selv, din baggrund og din motivation for at blive frivillig i Danners foredragsgruppe.

Ansøgningsfrist og samtale:
Ansøgningsfristen er d. 30.01.2022. Herefter inviterer vi udvalgte ansøgere til grupperekrutteringssamtaler. Rekrutteringssamtalerne ligger onsdag d. 09.02.2022 mellem kl. 17-20. Der er ikke mulighed for at komme til samtale en anden dag, og det er obligatorisk at deltage i samtalen for at blive en del af gruppen.

Vi glæder os meget til at høre fra dig. 

Bemærk: Der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Events og indsamling, Øvrige
  • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
  • Længere forløb
  • Organisation: Danner
  • Opdateret den: 16.12.21
  • Udløb: 30.01.22
Andre jobs fra organisationen: