Gør en forskel for beboere i E-huset

Har du lyst til at hjælpe med at gøre hverdagen bedre for beboere i E-huset? Er du nærværende og interesseret i at give, dele og modtage livshistorier fra et andet menneske? Beboerne føler sig ofte ensomme og står i en udsat livssituation med et begrænset socialt netværk, og har derfor brug for at møde et menneske som dig!

Vi har lige startet  en frivillig facilliteret klub i E-huset med fokus på at skabe fællesskab og glæde for beboerne. Klubben vil danne en fælles ramme om fællesspisning, spil og gode snakke.

Den foregår hver torsdag fra kl. 16.00-18.00 i fine lokaler i E-huset på Thorsgade på Nørrebro. Sammen med en gruppe dedikerede frivillige vil du skabe rammen for samvær, nærvær og hygge. Du skal kunne være med til at skabe rammen og stabiliteten for  klubben og dermed forpligte dig til at komme minimum hver anden uge.

HVEM ER BEBOERNE I E-HUSET?
Beboerne bor i små lejligheder i E-huset på Nørrebro. De fleste er i aldersgruppen 60-70 år, og har et aktivt forbrug af alkohol. Dette gør, at det kan være lidt anderledes at være sammen med denne målgruppe. Fælles for beboerne er at ensomheden er stor, og de savner selskab. De kan have svært ved at indgå i sociale fællesskaber, og har måske en anden adfærd end de fleste. Det kan medføre, at de kan have svært ved at danne eller opretholde relationer til andre mennesker, og derfor kræver det noget ekstra af dig. Til gengæld kan dit og de andre frivilliges besøg være ugens højdepunkt.

HVAD ER E-HUSET? 
E-huset er et botilbud for borgere med et aktivt alkoholforbrug. Huset tilbyder pleje og behandling til alle de fysiske, psykiske og sociale lidelser beboerne kæmper med. E-huset arbejder på at sikre et værdigt liv for beboerne, blandt andet ved at opretholde og udvikle fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Personalet støtter eksempelvis beboerne i at administrere økonomi, udlevere medicin, kontakte læge og hospital mm. E-huset giver tryghed, gennemskuelig og medmenneskelig kontakt til beboerne.

HVEM ER DU?

 • Du brænder for at hjælpe udsatte og ensomme borgere, som har et alkoholforbrug, til at få en bedre hverdag.
 • Du har personligt tid og overskud til at være noget for andre mennesker som har det svært
 • Du er god til at lytte, og du møder beboerne i øjenhøjde.
 • Du er robust og god til at sætte grænser for dig selv
 • Kan forpligte dig til at deltage minimum hver anden torsdag i klubben.

Som Frivillig får du meget igen

 • Glæden ved at gøre en forskel for mennesker, som har brug for dig.
 • Nye venskaber og spændende nye oplevelser og fortællinger.
 • Du får et Indblik i Røde Kors.
 • Styrker dine samarbejdsevner.
 • Du bliver en del af et fællesskab med andre frivillige, som brænder for at hjælpe udsatte borgere ligesom dig.
 • Du får Introkursus, efteruddannelse, kontinuerlig sparring samt løbende supervision ved psykolog eller psykoterapeut.

Vil du bidrage til at bringe smilet frem hos et menneske, som du ellers ikke ville møde i din hverdag? Eller vil du vide mere om projektet, så er du velkommen til at kontakte os. 

De bedste hilsner
Røde Kors Hovedstaden
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Café og værested, Mentor og voksenven
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Røde Kors Hovedstaden

Info om organisationen:

Røde Kors Hovedstaden
Røde Kors Hovedstaden har eksisteret siden 1917 og er den største lokalafdeling under...
Røde Kors Hovedstaden har eksisteret siden 1917 og er den største lokalafdeling under Røde Kors i Danmark. Vi er 3.000 frivillige, som lægger tid og energi i mere end 50 forskellige aktiviteter til gavn og glæde for de mest udsatte i vores lokalområde. Røde Kors Hovedstaden dækker København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner.Vores ambition er, at de socialt udsatte i hovedstaden skal have mulighed for at indgå i de fællesskaber, de ønsker. De skal have den støtte, de har behov for – ikke mindst til de svære overgange i livet, hvor ressourcerne er særligt knappe.
Læs mere

 • Opdateret den: 23.08.22
 • Udløb: 06.12.22
Andre jobs fra organisationen: