Sind og Sårbarhed støtter mennesker med en psykisk sårbarhed til at indgå i de relationer og fællesskaber, de ønsker

Aktiviteten:Bevægelsesvenner bygger sig op omkring en 1-1 relation mellem en frivillig og en deltager, der ønsker at danne en relation omkring fælles bevægelse. Det kan f.eks. være fitness, dans eller en gåtur. Deltagerne i Bevægelsesvenner har mange forskellige udfordringer og ressourcer, men fælles er et ønske om et mere aktivt liv i fællesskab med et andet menneske.

Teamlederrollen: Som teamleder bliver du en del af et teamet i Sind og sårbarhed, hvor du samarbejder og sparrer med det frivillige ledelsesteam og i særdeleshed teamlederne og aktivitetslederne i Bevægelsesvenner. Du får ansvar for kontakten med frivillige og deltagere i aktiviteten.

Som teamleder får du meget igen:

 • Glæden ved at gøre en forskel for andre mennesker og skabe bedre vilkår for mennesker med en psykisk sårbarhed 
 • Personlig udvikling, herunder faglig og personlig sparring
 • Kompetenceudvikling: Introkursus, kontinuerlig sparring, temaaftner samt løbende supervision 
 • Du vil få erfaring med samarbejde som vil kunne gavne dig senere i livet

Som teamleder har du ansvaret for:

 • Rekruttere nye frivillige og afholde samtaler med dem
 • Afholde samtaler med potentielle deltagere til aktiviteten
 • Matche deltagere og frivillige efter fælles behov og ønsker
 • At bidrage med støtte og sparring til netværkets frivillige ledere, samt deltage i Sind og Sårbarheds ledermøder der afholdes ca. hver anden måned
 • Løbende opfølgning og support til de enkelte frivillige

Vi søger dig, som:

 • Er initiativrig og handlekraftig
 • Brænder for at hjælpe mennesker i en socialt udsat situation og forbedre vilkårene for mennesker med en psykisk sårbarhed
 • Er robust og kan rumme de problemer, de enkelte borgere og frivillige kommer med
 • Ser muligheder frem for begrænsninger, og se kvaliteter i forskellige slags mennesker
 • Har mulighed for at bruge ca. 15 timer om måneden på at være teamleder.

Handicap eller funktionsnedsættelse

 • Hvis du lever med et handicap, sygdom eller funktionsnedsættelse, vil vi forsøge at tilpasse aktiviteten, så rammerne passer til dine behov.

Tøv ikke med at kontakte os for at få mere information om aktiviteten eller en uforpligtende snak om mulighederne.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Mange hilsner,

Bevægelsesvenner

Røde Kors Hovedstaden
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Ledelse af aktiviteter, Mentor og voksenven, Træning og idræt
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte, Sport og idræt , Sundhed og sygdom
 • Længere forløb
 • Organisation: Røde Kors Hovedstaden

Info om organisationen:

Røde Kors Hovedstaden
Røde Kors Hovedstaden har eksisteret siden 1917 og er den største lokalafdeling under...
Røde Kors Hovedstaden har eksisteret siden 1917 og er den største lokalafdeling under Røde Kors i Danmark. Vi er 3.000 frivillige, som lægger tid og energi i mere end 50 forskellige aktiviteter til gavn og glæde for de mest udsatte i vores lokalområde. Røde Kors Hovedstaden dækker København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner.Vores ambition er, at de socialt udsatte i hovedstaden skal have mulighed for at indgå i de fællesskaber, de ønsker. De skal have den støtte, de har behov for – ikke mindst til de svære overgange i livet, hvor ressourcerne er særligt knappe.
Læs mere

 • Opdateret den: 25.11.22
 • Udløb: 25.02.23
Andre jobs fra organisationen: