Mødrehjælpens lokalforening i Holbæk søger en ny kasserer. Vores nuværende kasserer stopper senest den 31/12-2022, han vil rigtigt gerne hjælpe dig godt i gang. Vi håber du har mulighed for at starter op allerede nu.

Vi har vores egen virkeligt hyggelige Børnetøjsbutik i Gendarmergården (Smedelundsgade 22) i Holbæk. Overskuddet fra driften af butikken går bla. til at lave aktiviteter for børnefamilierne i lokalområdet. 

Foruden butikkens overskud modtager vi gavmilde donationer fra lokale loger, fonde og virksomheder, som medfinansierer vore lokale aktiviteter for børnefamilierne i lokalområdet.


Som kasserer er du bl.a. ansvarlig for

 • løbende bogføring og overblik over indtægter og udgifter
 • betaling af regninger og udlæg til lokalforeningens indkøb og aktiviteter
 • månedlig rapportering om foreningens økonomi til bestyrelsen
 • den årlige budgetlægning og -opfølgning i samarbejde med resten af bestyrelsen
 • udarbejdelse af årsregnskab, samt aflevering af dette til revisor
 • fremlæggelse af regnskabet på den årlige generalforsamling

Om dig

Du er ansvarlig, struktureret og god til at samarbejde med andre. Det kan være, at du har erfaring med bogholderi/regnskab fra dit professionelle virke eller fra tidligere engagement i foreningsregie. Måske har du bare flair for tal og går med et ønske om at lære mere om bogholderi/regnskaber.

Vi forventer, at du

 • kan bidrage med 5-8 timer om måneden, hvor en stor del af opgaverne løses hjemmefra
 • kan håndtere eller har lyst til at lære elektronisk bogføringssystem (e-conomic) at kende
 • kan deltage i bestyrelsesmøder ca. 1 gang om måneden

Det får du bl.a. ud af at være frivillig som kasserer

 • erfaring med foreningsøkonomi, regnskabsaflæggelse mm.
 • erfaring med beslutningsprocesser og samarbejde i en frivilligdrevet forening
 • ansvar for en vigtig opgave i driften af lokalforeningen
 • mulighed for sparring og deltagelse i relevante kurser udbudt af Mødrehjælpen
 • et netværk af engagerede mennesker, der brænder for hinanden og en god sag

Om os

Mødrehjælpen er en organisation i udvikling. Lokalforeningerne har til formål at afholde aktiviteter, som skaber netværk og forbedrer hverdagen for gravide og børnefamilier i lokalområdet. 

Læs mere om os på vores Facebookside:
https://www.facebook.com/moedrehjaelpeniholbaek.lokalforening/

Læs mere (generelt) om at være frivillig i Mødrehjælpen på:
https://moedrehjaelpen.dk/forside/vaer-med/bliv-frivillig/
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Bestyrelse, udvikling og strategi, Økonomi og fundraising
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Mødrehjælpen

Info om organisationen:

Mødrehjælpen
Mødrehjælpen er en privat, socialhumanitær organisation, der hjælper gravid...
Mødrehjælpen er en privat, socialhumanitær organisation, der hjælper gravide og forældre samt bidrager til at udvikle dansk socialpolitik. Mødrehjælpen har både professionelle rådgivningstilbud og lokalforeninger med aktiviteter og butik drevet af frivillige. Indsatserne går hånd-i-hånd og støtter på hver sin måde gravide og børnefamilier igennem livets sårbare situationer. Mødrehjælpen har 140 lønnede medarbejdere og godt 2.000 frivillige ildsjæle landet over.
Læs mere

 • Opdateret den: 26.09.22
 • Udløb: 25.12.22
Andre jobs fra organisationen: