Hos Forælder Fonden støtter vi enlige forældre som af forskellige årsager befinder sig i en svær periode i livet og har brug for rådgivning og hjælp ift. deres aktuelle situation.

Forælder Fonden råder bl.a. over 42 lejligheder i hele Storkøbenhavn, hvor enlige forsørgere i bolignød kan bo midlertidigt. Mens de bor i lejlighederne hjælper Forælder Fonden dem med rådgivning og støtte ift. den enkelte families problematikker, og vores frivillige spiller her en vigtig rolle i at støtte forældrene.

Vi har nu brug for nye, engagerede frivillige, som har lyst til at være med til at gøre beboernes ophold i lejlighederne til en god oplevelse, hvor de får ro på rammerne omkring deres tilværelse, får styrket deres handlekraft og bliver hjulpet godt videre i livet.

Som frivillig Netværksperson bliver du tilknyttet beboere fra 1-2 af lejlighederne og kan støtte beboerne både ift. praktiske og sociale opgaver - afhængigt af dine interesser og kompetencer. Samtidig er de enkelte beboeres ønsker og behov for støtte meget forskellige.

Opgaver som frivillig Netværksperson kan fx. være at:

 • tage godt imod beboerne ved indflytning og hjælpe dem med at komme på plads i lejligheden
 • introducere beboeren til lokalområdet (fx indkøbsmuligheder, legepladser og aktivitetstilbud) 
 • besøge beboeren og følge op på hvordan de har det, og hvordan det generelt går
 • være sparringspartner og en at snakke med, der lytter, når beboeren har brug for at vende dagligdags-problemer
 • være med til at igangsætte hyggelige familieaktiviteter
 • være bisidder og tage med forælderen til møder med fx kommunen, skolen osv
 • hjælpe beboeren med at forstå det offentlige system, læse og forstå breve, NemId, Eboks osv.
 • hjælpe med ansøgninger i forbindelse med boligsøgning, søge boligstøtte, tilrette budget mm.

Som frivillig hos os får du:

 • en obligatorisk Netværkspersons-uddannelse hvor du lærer om målgruppen, metoder, tilgange, din rolle som frivillig og dine ansvarsområder og opgaver - og modtager et afsluttende diplom.
 • en grundig introduktion til organisationen generelt 
 • stor mulighed for selv at forme den måde du er frivillig på - afhængig af dine interesser og kompetencer
 • faglige kompetencegivende fællesmøder om relevante temaer i det frivillige arbejde
 • en tæt kontakt og sparring med ansatte og andre frivillige
 • mulighed for både at arbejde selvstændigt og indgå i et socialt fællesskab med andre frivillige og ansatte
 • kompetencer til CV´et som eksempelvis praktisk erfaring med målgruppen enlige forældre, boligsocialt arbejde og viden om organisatoriske processer 

OBS: Til dette frivilligjob skal du som udgangspunkt være fyldt 30 år.

Det kræver ingen særlige kompetencer at blive frivillig hos os. Det vigtigste er, at du har gode empatiske evner, møder mennesker fordomsfrit og har lysten og overskuddet til at indgå i nye relationer. 

Du bestemmer selv, hvor meget tid du ønsker at bruge på dit frivillige arbejde, men vi forventer, at du kan bidrage med minimum 6 timer gennemsnitligt pr. måned - i starten mere i forbindelse med introduktion, kursus, oplæring osv.

Vil du høre mere? Kontakt os nu :)

De bedste hilsner, Forælder Fonden
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Forælder Fonden
 • Opdateret den: 09.08.22
 • Udløb: 31.10.22
Andre jobs fra organisationen: