Besøgsvenner

Hver uge besøger 15 frivillige besøgsvenner ældre, ensomme og isolerede mennesker i Gl. Galten Kommune. De snakker, drikker kaffe eller går en tur sammen. Coronasituationen har desværre kun forværret følelsen af isolation hos de ældre. Derfor har vi brug for din hjælp.

I besøgslederteamet er der forskellige roller, der skal fordeles:

 • Samtaler med nye frivillige og besøgsmodtager, samt matchning af parrene
 • Lettere administrative opgaver (mails, kommunikation til de frivillige, mødeindkaldelser)
 • Samarbejde med den lokale bestyrelse og samarbejdspartnere som fx plejehjem og hjemmepleje
 • Indkaldelse og afholdelse af hyggelige fællesmøder for de frivillige
 • Information til de frivillige om aktuelle kurser og møder

Hvad får du ud af det?

 • Glæden ved at gøre en stor forskel for ensomme mennesker i dit lokalområde
 • Muligheden for at sætte dit præg på aktiviteten og finde på nye tiltag
 • Indsigt i Røde Kors sociale arbejde lokalt og nationalt
 • Mulighed for netværk med andre besøgsledere, kurser og inspirerende temadage
 • God hjælp og sparring fra Røde Kors konsulent og bestyrelsen

Vi søger dig der:

 • Har lyst til at være noget for andre mennesker med ensomhedsproblematikker
 • Har personligt overskud og er god til at samarbejde
 • Måske lige er gået på efterløn eller pension og derfor af og til kan tage en samtale i hverdagstimerne med en ensom ældre eller en ny frivillig
 • Måske studerer eller arbejder, men gerne vil tage en tørn med computeren et par timer en aften af og til eller et møde i dit team
 • Kan se dig selv i én eller flere af ovenstående opgaver

Timeforbrug varierer meget og der er stor fleksibilitet. Det kommer helt an på, hvordan opgaverne fordeles i teamet (dog min. 2 timer ugentligt)

Vi glæder os til at høre fra dig!

Røde Kors Galten
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): Galten
 • Opgavetype: Bestyrelse, udvikling og strategi, Besøgsven og plejecentre, Ledelse af aktiviteter
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte, Sundhed og sygdom
 • Længere forløb
 • Organisation: Røde Kors

Info om organisationen:

Røde Kors
 • Opdateret den: 14.01.22
 • Udløb: 13.04.22
Andre jobs fra organisationen: