Som mentor får du mulighed for at bakke en kvinde op, som har brug for social, personlig eller sproglig sparring. Du er mentor i 6 måneder, og du og din mentee aftaler selv, hvad I skal bruge jeres møder på.

“Kvinde til kvinde” mentorprogrammet lægger sig i forlængelse af et kursusforløb på 13 uger, som din mentee har deltaget i. På kurset arbejder vi med at fremme integration i det danske samfund for kvinder med minoritetsetnisk baggrund. Når kurset slutter, ønsker vi at tilbyde vores deltagere en personlig mentor, der kan bakke op om dem hver især.

Formålet med mentorforløbet er således at vise kvinderne hvilke muligheder, de har, og støtte dem i at komme tættere på samfundets fællesskaber ved at få troen på egen styrke og modet til at være en aktiv deltager i samfundet. 

Som mentor støtter du din mentee i en overgangsperiode, efter kurset er afsluttet, og giver hende en følelse af, at hun ikke står alene. På kurset har din mentee arbejdet med sine drømme og troen på egen styrke. Det er i forlængelse heraf, at du som mentor kan være med til at støtte mentee i at indfri nogle af disse mål. 

Målet med “Kvinde til kvinde” mentorprogrammet er således, at alle kvinderne på kurserne får en personlig én-til-én støtte, som kan være vejviser i det danske samfund.

Hvordan foregår det helt konkret?

Mentorforløbet varer som udgangspunkt 6 måneder i forlængelse af Blooming Room kurset, som slutter i begyndelsen af juni 2022. Du er herefter mentor fra juni til december 2022.

Det er tanken, at du og din mentee har en ugentlig kontakt via sms eller telefon og et personligt møde ca. hver 14. dag. I bestemmer helt selv omfanget af mødegange, og hvordan I foretrækker at holde kontakten undervejs.

Hvis I ønsker at fortsætte mentorrelationen udover de 6 måneder, er I naturligvis velkomne til at gøre det.

Vi matcher dig med den rette mentee, og du bliver inden mentorforløbets start inviteret til at deltage på et introduktionsmøde hos Blossom sammen med de andre mentorer. Herefter møder du og din mentee hinanden på et besøg på kurset, hvor I aftaler, hvad I vil bruge jeres mentorforløb til.

Som mentor får du månedlig sparring med en mentorkoordinator, hvor du kan vende eventuelle spørgsmål undervejs. Der er i 6 måneders forløbet desuden et midtvejsmøde, hvor vi taler om, hvordan det går. Og der er et afsluttende møde for alle mentorer og mentees. Du har altid mulighed for at kontakte din mentorkoordinator undervejs, hvis der opstår uforudsete situationer.

Etik

I Blossom arbejder vi efter nogle klare, etiske spilleregler om fortrolighed og tillid. Som mentor har du tavshedspligt om de ting, du og mentee drøfter. Kun på den måde kan der opstå et fortroligt rum mellem dig og mentee. Det gør det samtidig muligt for dig at fungere som sparringspartner og dele af din erfaring og viden.

Dig

Vi forestiller os, at du som person er nærværende, anerkendende, lyttende og nysgerrig og har mod på at støtte og hjælpe med at bane vej for en kvinde, der ønsker at blive bedre til at begå sig i det danske samfund. Det vil være en fordel, at du har lyst til at øve det danske sprog og har tålmodighed i en samtale, da nogle af kvinderne kun taler lidt dansk men gerne vil lære mere. Som person brænder du for at gøre en forskel, er initiativrig og du har lyst til at arbejde med kvinder med en minoritetsetnisk baggrund og lære om andre kulturer.

Har vi fanget din interesse og kan du se dig selv i rollen som mentor, så send os et par linjer om dig og din personlige motivation hurtigst muligt. Vi afholder løbende samtaler med nye mentorer.

Som frivillig hos Blossom vil du opleve, at du gør en stor forskel, og du vil blive budt velkommen i en organisation med en familie af frivillige, som brænder for sagen.

Vi glæder os til at høre fra dig!
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Blossom-Project
  • Opdateret den: 14.01.22
  • Udløb: 30.06.22
Andre jobs fra organisationen: