Har du lyst til at være frivillig rådgiver? 
Og vil du være med til at gøre en forskel for socialt udsatte borgere? 

Så er Den Landsdækkende Telefonrådgivning i SIND måske noget for dig.  
Vi holder til i Aarhus og søger lige nu frivillige.

I Den Landsdækkende Telefonrådgivning har vi brug for dig, som har en faglig baggrund som f.eks. psykolog, psykoterapeut, socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller anden relevant uddannelse. Det kan også være, at du er studerende og ønsker at supplere din uddannelse med et meningsfuldt studiejob.  

Målgruppe

Vores tilbud henvender sig primært til pårørende og mennesker med psykisk sygdom. Desuden henvender tilbuddet sig til fagpersoner og andre, som søger faglig sparring eller anden relevant information.

Fagligheden i fokus

Vi vægter høj faglighed i rådgivningen.
Du vil derfor starte på et obligatorisk (2 eftermiddage) introduktionskursus og de første tre måneder have en fast kontaktperson, som er ansat i rådgivningen.
Vi benytter os af sidemandsoplæring, kollegial sparring, intern supervision og fortløbende udviklingssamtaler, og tre gange om året udbydes obligatorisk supervision ved ekstern autoriseret supervisor.

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og med afsæt i empowerment og recovery forståelsen.

Trivsel på arbejdspladsen

Vi er en arbejdsplads med fokus på medarbejdere og frivilliges trivsel.
Tonen er uformel, vi er anerkendende, har tillid til hinanden og værdsætter det gode samarbejde med plads til forskellighed.
 

Som frivillig rådgiver i Den Landsdækkende Telefonrådgivning får du:

 • En grundig praktisk og teoretisk oplæring, herunder mulighed for omsætning af teori til praksis.
 • Faglig viden om psykiatriske diagnoser, behandlingsmuligheder samt relevante socialfaglige problemstillinger.
 • Praktisk erfaring med udviklende borgersamtaler og tilegnelse af konkrete samtaleteknikker.
 • Praktisk erfaring med målgruppen og det psykiatriske område.
 • Mulighed for faglig sparring og supervision ved ekstern supervisor. 
 • Gode kolleger, der værdsætter et trivselsfremmende arbejdsmiljø
 • Styrket dit netværk, dit CV og dermed dine fremtidige jobmuligheder.
 • Mange udviklingsmuligheder som frivillig efter de første 3 måneder.  

Arbejdsstedet er SIND Rådgivning. Gjellerupvej 84, 8230 Åbyhøj. Sammen tilrettelægger vi en ugentlig vagt af 3 timers varighed, så den passer ind i det, du ellers skal. 

Som frivillig forpligter man sig i en periode på minimum 6 måneder. 

Vi har mange udviklingsmuligheder som frivillig efter de første 3 måneders ansættelse fx medhjælper på undervisningsforløb, frivilligven i SIND Erhverv, Samtaler i den åbne rådgivning m.m.
Herudover lancerer SIND Rådgivning per 1-8-23 et nyt samtaletilbud til unge mellem 18-29 år. Samtaletilbuddet hedder Open Talk. Samtalerne kan være telefoniske, digitale eller fysiske. Frivillige inden for målgruppen 18-29 år kan efter de første 3 måneder som frivillig i telefonrådgivningen ønske at blive tilknyttet dette projekt.

Vi glæder os til at høre fra dig og afholder løbende samtaler.

Læs mere om at være en del af teamet i Aarhus på https://sindraadgivning.dk/frivillig-i-telefonraadgivningen/ 

 

 

 

 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Rådgivning og selvhjælp, Øvrige
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte, Sundhed og sygdom
 • Længere forløb
 • Organisation: Sind - Landsforeningen for psykisk sundhed
 • Opdateret den: 21.05.24
 • Udløb: 14.07.24
Andre jobs fra organisationen: