Psykisk sundhed (nb. må kun bruges til disse aktiviteter pga. GDPR)

’Samværdighed’ handler om at være sammen med et andet menneske med respekt og i øjenhøjde. Det kan være en samtale over en kop kaffe hjemme hos den ene samværsven, en gå - eller cykeltur eller en tur i biografen. Det vigtige er blot at være sammen og udvikle en rar relation .... sådan helt frivilligt :-)


Anderledes og udenfor
Mennesker med en psykiatrisk diagnose oplever ofte at stå udenfor fællesskabet. 

Hvordan foregår det?

  • Som frivillig samværsven kommer du ud til en person, som selv har bedt om, at du kommer og er blevet vurderet til at kunne have glæde af en samværsven.
  • Du kan derfor være helt tryg ved opgaven.
  • Du vil blive matchet med en person, der har nogenlunde de samme ønsker til samværet som dig.
  • Ved det første møde vil din aktivitetsleder gå med.
  • Efterfølgende aftaler du og din samværsven selv, hvornår og hvor ofte I vil ses.


Du bliver ’klædt på’ til opgaven igennem et opstartskursus og løbende sparring – og erfaringsudveksling i en netværksgruppe for frivillige, og du kan altid tale med din aktivitetsleder, hvis du bliver i tvivl om noget. Mennesker med en psykiatriske diagnosme har primær kontakt med behandlere og myndighedspersoner, og derfor kan det være en stor hjælp for dem at mødes med et menneske, som kommer frivilligt. De, der gerne vil have en samværsven, er lige så forskellige som de frivillige, der melder sig.

Fælles for dem alle er, at de føler sig ensomme. Mange har svært ved at komme ud alene, og nogle er helt ude af træning med socialt samvær og samtaler. Som frivillig kan du gøre en kæmpe forskel bare ved at være ’frivillig’ og nærværende, og måske kan du hjælpe med at bygge bro ud af ensomhed og isolation.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Røde Kors
  • Opdateret den: 11.07.23
  • Udløb: 11.11.23
Andre jobs fra organisationen: