Frivillige Forældrestøtter er en ny indsats blandt Røde Kors Hovedstadens udvalg af familietilbud, som er målrettet forældre med et barn mellem 0 og 2 år. Den første tid i et barns liv er essentielt for at skabe et stærkt socialt, følelsesmæssigt, sprogligt og kognitivt grundlag for senere livsudfoldelse, og derfor vil Røde Kors Hovedstaden gerne være med til at støtte sårbare småbørnsfamilier til at få den bedst mulige start på

Mange af de småbørnsfamilier, der deltager i Røde Kors Hovedstadens familieaktiviteter, er ganske almindelige familier, som dog oplever forskellige udfordringer i forhold til bl.a. økonomi, beskæftigelse, fysisk og psykisk helbred samt begrænset socialt netværk.

I vores familieaktiviteter støtter vi børn og forældre i at skabe positive forandringer i deres liv ved at yde hjælp til selvhjælp og fokusere på familiens ressourcer – for dem har de også!

Relationen mellem familie og frivillig støtteperson er baseret på frivillighed, og der ligger noget meget værdifuldt i at blive mødt af en, der aktivt og frivilligt har valgt én til. Forløbet som frivillig støtteperson tilrettelægges således, at du støtter familien med udgangspunkt i din egen interesse, dit engagement og dine personlige erfaringer og kompetencer.

Eksempler på støtte til familien kan være:

 • Sparring på udfordringer i hverdagen
 • Være en at tale med/en der lytter
 • Vejledning i forbindelse med praktiske ting i hverdagen fx økonomi/budget
 • Anerkende og bekræfte forældre i, at de er gode nok
 • Fokusere på og fremhæve forældres og børns ressourcer og kompetencer
 • Bygge bro til lokalsamfundets muligheder
 • Være bisidder på møder med skolen/kommunen/arbejdspladsen

Forløbene tilrettelægges individuelt ud fra, hvor meget tid du som frivillig støtteperson vil og kan stille til rådighed, hvilken type hjælp du ønsker at bidrage med, samt hvilken form for støtte den enkelte familie giver udtryk for at have behov for.

Vi anbefaler, at du og familien mødes ca. 1 gang om ugen i 2 timer, men du og familien aftaler selv hvor, hvor længe, og hvor ofte I mødes. Som udgangspunkt varer et matchforløb 6 mdr., men kan forlænges, hvis der er behov fra familiens side, og du som frivillig har lyst til at fortsætte.

Støtten gives 1-1 mellem frivillig støtteperson og familie, men du vil også blive en del af et fællesskab med alle de 1-1 frivillige i Frivillige Forældrestøtter. Her vil du få mulighed for at sparre og erfaringsudveksle med de andre frivillige. Du vil derudover være tilknyttet en udviklingskonsulent hos Røde Kors Hovedstaden samt modtage supervision.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Børn og unge, Mentor og voksenven
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Røde Kors Hovedstaden

Info om organisationen:

Røde Kors Hovedstaden
Røde Kors Hovedstaden har eksisteret siden 1917 og er den største lokalafdeling under...
Røde Kors Hovedstaden har eksisteret siden 1917 og er den største lokalafdeling under Røde Kors i Danmark. Vi er 3.000 frivillige, som lægger tid og energi i mere end 50 forskellige aktiviteter til gavn og glæde for de mest udsatte i vores lokalområde. Røde Kors Hovedstaden dækker København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner.Vores ambition er, at de socialt udsatte i hovedstaden skal have mulighed for at indgå i de fællesskaber, de ønsker. De skal have den støtte, de har behov for – ikke mindst til de svære overgange i livet, hvor ressourcerne er særligt knappe.
Læs mere

 • Opdateret den: 11.01.23
 • Udløb: 01.03.23
Andre jobs fra organisationen: