Museum Ovartaci

Brænder du for at gøre en forskel for andre?

 • Og har du styr på grundlæggende formgivning, tørretider og drejeteknikker samt viden om begitning, glasur og brænding?
 • Så er du præcis den person, vi savner til at gøre en forskel i vores keramiske værksted.

Hvem er vi?:

 • FRIRUMMET tilbyder en fællesskabsdannende platform, hvor socialt udsatte med eventuelle psykiatriske diagnoser kan udfolde sig kreativt og deltage i netværksdannende samvær, som et redskab til at bryde social isolation. Frirummet tilbyder mulighed for, at brugerne kan deltage aktivt i kreative tilbud og workshops. Alle aktiviteter målrettes den enkelte brugers niveau og dagsform. Frirummet tilbyder fast fællesspisning én gang om ugen. Projekt fællesspisning rummer både indkøb, tilberedning, spisning, samtale og oprydning. 

Hvem er du?:

 • Vi forestiller os, at du har en fortid fuld af erfaringer fra eksempelvis voksenpsykiatrien, som underviser, socialpædagog eller keramiker. Du må meget gerne have kendskab til FRIRUMMETs målgruppe, men vigtigst af alt er, at du er kreativt nysgerrig og nytænkende og besidder respekt, empati og god humor.

Vi tilbyder dig:

 • Vi tilbyder et meningsfuldt og berigende frivillig job, hvor du får rig mulighed for at bruge dine kreative evner, møde nye mennesker og være med til at gøre en betydningsfuld forskel for udsatte og sårbare borgere. Som frivillig i FRIRUMMET bliver du en del af en rummelig inkluderende arbejdsplads, hvor vi har respekt for hinanden som mennesker og for hinandens ressourcer, fag- og ansvarsområder. 

Det forventer vi:

 • Vi forventer at du er villig til at komitte dig til opgaven min. 6 mdr. af hensyn til målgruppen.

Interesseret i at høre mere

Så kontakt os endelig ved at følge formularen 'Kontakt organisation'. 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Praktisk arbejde, Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Kulturelt arbejde , Socialt arbejde og udsatte, Sundhed og sygdom
 • Længere forløb
 • Organisation: Museum Ovartaci

Info om organisationen:

Museum Ovartaci
 • Opdateret den: 16.11.22
 • Udløb: 30.05.23