Vil du være sorggruppeleder i Kræftens Bekæmpelse?

Kræftrådgivningen i København søger frivillige sorggruppeledere

 

Kræftrådgivningen i København tilbyder sorggrupper til efterladte som har mistet en partner/ægtefælle, og vi søger frivillige som kunne tænke sig at stå for sådan en gruppe.

Vi har erfaring med at det i høj grad hjælper efterladte at være i en sorggruppe. I en sorggruppe har deltagerne mulighed for at møde andre som er i en lignende livssituation, og de kan tale med nogen som kender til de følelser og tanker der kan opstå efter tabet af en partner.

Vi prioriterer at der altid er to sorggruppeledere som i fællesskab leder en gruppe. Det er jeres opgave som gruppeledere at facilitere processen i gruppen, og bl.a. sørge for at alle bliver hørt. Gruppen tager fagligt udgangspunkt i nyere sorgteori primært funderet i ”To-spors modellen” og i eksistentielle teorier. Gruppens fokus er primært erfaringsudveksling mellem deltagerne, og ikke en decideret terapigruppe.

Gruppen mødes 8 gange med 1-2 ugers mellemrum af 1½ times varighed. I mødes på Nørre Alle 45 i København, og gruppen afholdes på en fastlagt ugedag efter kl 16.

Du skal regne med at bruge lidt ekstra tid op til afholdelsen af et gruppeforløb, da vi har bedst erfaring med, at gruppelederne taler med deltagerne inden gruppestart.

Så er dette noget du allerede har erfaring med, eller har lyst til at stifte bekendtskab med, så er det måske dig vi har brug for. Vi forstiller os, at du f.eks. har været sorggruppeleder før, eller er i gang med at uddanne dig inden for det psykologiske eller terapeutiske felt. Hvis I er to som gerne vil prøve at arbejde sammen om sådan en opgave, er I også meget velkomne.

Vi tilbyder desuden supervision til sorggruppelederne, og der vil være en fast kontaktperson som kan støtte og vejlede, hvis der opstår udfordringer.

Har du nogen spørgsmål eller vil ansøge, er du velkommen til at henvende dig til Jette Winge, rådgiver og psykolog..
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Kræftens Bekæmpelse
  • Opdateret den: 22.06.22
  • Udløb: 30.10.22
Andre jobs fra organisationen: