Som en af Danmarks ældste ngo’er for minoritetsetniske danskere står Diversity Works på et mangeårigt fundament af faglighed, viden og erfaring om social ulighed og udsathed. Med udgangspunkt i det, arbejder Diversity Works for empowerment og inklusion af minoritetsetniske kvinder og deres familier. Centrets primære fokusområder er rådgivning og socialfaglig support, netværksdannelse, kompetenceopbygning, sundhedsfremme samt beskæftigelse. Vi arbejder målrettet med at nedbryde fordomme og diskrimination og fremme forståelse på tværs af etnicitet, kultur og sprog gennem inkluderende frivillige fælleskaber.

Hver torsdag fra kl. 16.30 og 20.00 tilbyder vi gratis og anonym juridisk rådgivning. Vi henvender os både til socialt udsatte minoritetsetniske kvinder, som er de primære rådsøgende i vores Center, men den juridiske rådgivning er åben for alle uanset køn, nationalitet og etnisk oprindelse. De hyppigste spørgsmål handler om familieret, udlændingeret og bolig- og socialret, men andre områder bliver også berørt. Lige nu leder vi særligt efter jurister og jurastuderende, som kan rådgive i udlændingeret, herunder ansøgninger om statsborgerskab.

Den frivillige juridiske rådgivning er en selvstændig enhed i Diversity Works og arbejder tæt sammen med centrets daglige socialrådgivere. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og socialt sammenhold rådgiverne imellem, og vi afholder løbende statusmøder og opkvalificerende oplægsaftner.

 

Om dig:

Du har tid og lyst til at være frivillig hver anden torsdag fra klokken 16.30-20.00 på Centret i Blågårdsgade.

Du er jurastuderende på sidste år af kandidatuddannelsen eller færdiguddannet jurist. Vi stiller ikke krav om bestemte kursusfag, men vi lægger vægt på, at du har lyst til at løse juridiske opgaver af forskellig karakter.

Du er imødekommende, tålmodig og positiv.

Du kan tage initiativ og have overblik – samt formidle juridisk lovstof på en letforståelig måde, også til mennesker med begrænsede danskkundskaber.

Du arbejder med en anerkendende tilgang til de rådsøgende – og du vejleder og rådgiver ud fra et helhedssyn.

 

Vi tilbyder:

Mulighed for at gøre en forskel for mennesker i dit lokalområde.

Erfaring med at rådgive inden for et bredt spektrum af juridiske spørgsmål- og mulighed for at bruge din juridiske faglighed i praksis.

At være en del af et dedikeret frivilligteam i en organisation, hvor vi har fokus på at møde hinanden i øjenhøjde på tværs af etnicitet og kultur.

Mulighed for at deltage i både sociale og fagligt opkvalificerende arrangementer hos Diversity Works.

God erfaring med frivillig juridisk rådgivning til dit CV.

 

Har du lyst til at blive frivillig, eller vil du bare høre mere om projektet, så udfyld formularen 'Kontakt organisation'. Du kan også finde flere informationer her: https://diversityworks.dk/.

 

Vi glæder os til at høre fra dig!
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Diversity Works
  • Opdateret den: 31.01.24
  • Udløb: 31.03.24
Andre jobs fra organisationen: