Hver torsdag fra kl. 16.30 og 20.00 inviterer vi til gratis og anonym juridisk rådgivning. Vi henvender os både til socialt udsatte minoritetsetniske kvinder, som er de primære rådsøgende, men den juridiske rådgivning er åben for alle uanset køn, nationalitet og etnisk oprindelse. De hyppigste spørgsmål handler om familieret, udlændingeret og bolig- og socialret, men andre områder bliver også berørt. Lige nu leder vi særligt efter jurister og jurastuderende, som vil rådgive i udlændingeret, herunder ansøgninger om statsborgerskab.

Den frivillige juridiske rådgivning er en selvstændig enhed i Diversity Works og har tæt samarbejde med centrets daglige socialrådgivere. De frivillige juridiske rådgivere er opdelt i to grupper, der skiftes til at komme hver anden torsdag. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og socialt sammenhold rådgiverne imellem, hvilket gøres gennem kontinuerlige statusmøder og oplægsaftner. Lige nu mangler vi en juridisk rådgiver, som kan komme fast hver anden torsdag i ulige uger kl. 16.30-20.00

Vi forventer, at du:

 • er jurastuderende på sidste år af kandidatuddannelsen eller færdiguddannet jurist. Vi stiller ikke krav om bestemte kursusfag, men vi lægger vægt på, at du har lyst til at løse juridiske opgaver af forskellig karakter
 • er villig til at komme fast torsdag i ulige uger
 • kan snakke med mennesker med forskellig baggrund og have forståelse og empati 
 • kan tage initiativ og have overblik 
 • kan formidle juridisk lovstof på en letforståelig måde til mennesker med begrænsede danskkundskaber
 • tager aktiv del i rådgivningen og til møderne med de øvrige rådgivere 

Til gengæld får du:

 • erfaring med at rådgive personer med minoritetsetnisk baggrund
 • mulighed for at sætte din faglighed i spil i praksis
 • et forum hvor du kan samarbejde med andre jurister
 • muligheden for at være en del af et stærkt socialt fællesskab 
 • muligheden for at gøre en forskel for minoritetsetniske kvinder og mænd

Hvem er Diversity Works?

Diversity Works er en af Danmarks ældste ngo’er for minoritetsetniske danskere i udsatte livspositioner og står på et stærkt fundament af faglighed, viden og erfaring om social ulighed og udsathed. Vi bygger inkluderende fællesskaber for og med minoritetsetniske kvinder, børn og unge og arbejder målrettet med at nedbryde fordomme og diskrimination og opbygge forståelse og accept. Fællesskaberne er alle baseret på frivillighed - både mentorskaber, motion- og sundhedsaktiviteter, lektie- og netværkscafeer. Desuden har vi juridisk, økonomiske og socialrådgivning som et helt centralt tilbud. Vores overordnede mål er at skabe mulighed for personlig handlekraft og motivere til medborgerskab.

Diversity Works står på tre ben:

 • Centret i Blågårdsgade er fundamentet og rammen om mangfoldige sociale- og læringsfællesskaber
 • Alliancen er et landsdækkende netværk af minoritetsetniske foreninger, der inspirerer og lærer af hinanden. Alliancen administreres fra Centret
 • Virksomheden er to socialøkonomiske spiserier, Send Flere Krydderier, der skaber arbejdspladser og tilbyder beskæftigelsesrettet opkvalificering til aktivitetsparate minoritetsetniske kvinder langt fra arbejdsmarkedet

Har du lyst til at blive frivillig, eller vil du bare høre mere om projektet, så udfyld formularen 'Kontakt organisation'. Du kan også finde flere informationer her: https://diversityworks.dk/

Vi glæder os til at høre fra dig!
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Diversity Works
 • Opdateret den: 03.01.23
 • Udløb: 06.05.23
Andre jobs fra organisationen: