Fængselsbesøgstjenesten

I slutningen af april måned åbnede vi to nye sociale caféer i Odense. Den ene er placeret på Modtagercenter Hjallese, hvor omkring 150 ukrainere er boligplacerede. I sammenhæng med cafeen har vi desuden etableret en lille genbrugsbutik og en IT-café. Med caféen vil vi gerne skabe et centralt sted:

 • Hvor herboende og nyankomne ukrainere kan komme og mødes over en kop kaffe
 • Hvor nyankomne kan komme og få vejledning og støtte
 • Hvor vi som frivillige kan koordinere flere tiltag - også med andre lokale foreninger og aktører
 • Hvor vi kan videreformidle meddelelser og tilbud fra kommunen og andre
 • Hvor vi kan iværksætte nye tiltag og aktiviteter, hvis behovene ændrer sig
 • Hvor alle er velkomne til at kigge forbi!

Som aktivitetsleder har du det overordnede ansvar for, at aktiviteterne i caféen løbende udvikles og tilpasses målgruppens behov. I vil i fællesskab skulle koordinere indsatserne og stå for løbende kommunikationen og inddragelse af de frivillige. Som leder står du desuden som tovholder og kontaktperson for både de frivillige, afdelingsbestyrelsen, samarbejdspartnere og Røde Kors’ landskontor.

De vigtigste opgaver vil være at:

 • Drifte og løbende udvikle aktiviteterne
 • Rekruttere nye frivillige og introducere dem til arbejdet og de andre frivillige
 • Skabe motivation og fællesskab i gruppen af frivillige
 • Have kontakt til bestyrelsen i Røde Kors-afdelingen samt til landskontorets fagkonsulent på integrationsområdet
 • Etablere og styrke samarbejde med andre lokale aktører (kommunen, foreninger og organisationer m.fl.)
 • Koordinere aktiviteter og indsatser med konsulenten fra DRC, så det frivillige tilbud fra begge organisationer er overskueligt for både flygtninge og frivillige

Hvem er du?

 • Du er stabil, fleksibel og tålmodig af natur
 • Du er god til at lytte og tale med mennesker
 • Du har lyst til at tage ansvar og kan samarbejde med andre
 • Du har evt. erfaring med projektledelse og koordinering

Det er desuden vigtigt, at du kan afsætte 5-6 timer om ugen på arbejdet som frivillig leder – og at du kan se dig selv i rollen i hvert fald et år.

Vi tilbyder relevante kurser, løbende sparring med din kontaktperson i Røde Kors samt mulighed for at blive en del af et stærkt lokalt og nationalt fællesskab.

Har du lyst til at være med?
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Café og værested, Flygtninge og integration
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Røde Kors

Info om organisationen:

Røde Kors
 • Opdateret den: 25.05.22
 • Udløb: 22.08.22
Andre jobs fra organisationen: