Hvad er min opgave?

Din primære opgave bliver at kontakte virksomheder med henblik på at delagtiggøre dem i vores erhvervspakker. Vi tilbyder flere forskellige samarbejder og du bliver ansvarlig for at finde den bedste samarbejdsaftale for virksomheden og CoolUnite. Herunder:

 • Direkte-/opsøgende salg af erhvervspakker
 • Fastholdelse af virksomhederne efter et salg
 • Afholde salgsmøder med egen kundeportefølje.
 • Planlægge og evaluere egen indsats og fremkomme med forslag til salgs mål, initiativer og opfølgning.

Hvad skal man kunne, for at være med?

Det er ikke nødvendigt at have en bestemt baggrund, så længe du er en person med et meget stærkt servicegen og motivation for at blive en vital del af en spændende og travl fond. Du er struktureret og systematisk. Du trives med travlhed og mestrer at have mange bolde i luften ad gangen. Du har masser af gåpåmod, høj energi og sørger med din detaljegrad for at afslutte opgaverne. Du motiveres af at skabe resultater gennem din planlægning og ved at have styr på opgaver og deadlines. Du arbejder selvstændigt og evner at træffe egne beslutninger og så har du Lysten til at ville gøre en forskel. Vi ønsker derfor:

 • Du har erfaring indenfor salg
 • Du er engageret, samarbejdsorienteret og ansvarsfuld
 • Du vil støtte op om CoolUnite Fondens formål og mål
 • Du arbejder på at synliggøre CoolUnite positivt

Hvem er CoolUnite Fonden?

CoolUnite Fonden har til formål at støtte, udvikle og styrke sårbare, sygdomsramte og udsatte børn. Fonden skaber gode oplevelser og bidrager til, at børnene får en nemmere hverdag. Vores store støtteprojekter er:

 • Pausehuset - et sted der kan give alvorligt syge børn og deres familier en pause fra en hverdag med indlæggelser og sygdom
 • De to danske børne- og ungehospicer Lukashuset og Strandbakkehuset.
 • Barnets Blå Hus - et tilbud til børn af misbrugere.

Du kan læse mere om de store støtteprojekter her.

Hvad kan du forvente af CoolUnite?

 • At blive del af et meningsfuldt og positivt lokalt fællesskab
 • At være med til at sætte projekter og aktiviteter i gang
 • At indgå i et større nationalt netværk af frivillige
 • At dit nej til en opgave respekteres
 • At få mulighed for at udvikle dig fagligt eller personligt
 • At få dækket dine omkostninger jf. fondens retningslinjer
 • At få støtte fra vores frivilligchef
 • At få erfaring til dit CV

Er du – eller en du kender – interesseret?

I CoolUnite er der i forvejen mange velkørende aktiviteter, som vi ønsker at udvide med erhvervssamarbejder.  Der er erfarne medarbejdere, som står klar til at samarbejde med dig og der er altid støtte at hente fra din frivilligchef. Du står derfor ikke alene.

Din indsats bidrager til, at vi i CoolUnite i fællesskab kan sætte større fokus på sårbare børn, hjælpe flere sygdomsramte børn og sikre udsatte børn får den nødvendige hjælp. Din indsats er afgørende for CoolUnite Fondens forankring og er med til at brede kendskabet ud i hele landet. 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): Nørresundby
 • Opgavetype: Bestyrelse, udvikling og strategi, Børn og unge, Økonomi og fundraising
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte, Sundhed og sygdom
 • Længere forløb
 • Organisation: CoolUnite Børnefonden

Info om organisationen:

CoolUnite Børnefonden
CoolUnite Børnefonden for de børn, som har det sværest.

 • Opdateret den: 09.08.22
 • Udløb: 14.10.22