Hos Forælder Fonden støtter vi enlige forældre som af forskellige årsager befinder sig i en svær periode i livet og har brug for rådgivning og hjælp ift. deres aktuelle situation.

Familiernes situationer er ofte komplekse og præget af forskellige typer af problemer og bekymringer. Forælder Fondens rådgivning hjælper derfor forældrene med råd og vejledning indenfor mange forskellige områder – med udgangspunkt i den enkelte families konkrete situation og behov.

Der er ansat 2 lønnede socialrådgivere, som afdækker forældrenes støttebehov og tilbyder bred socialfaglig rådgivning. Vi oplever dog i rådgivningen et stigende behov for rådgivningskompetencer indenfor mere fagspecifikke områder såsom jura. Usikkerheder vedr. sager i familieretshuset, socialforvaltningen, ift. opholdstilladelse og meget andet fylder rigtig meget for mange af forældrene og er årsag til store bekymringer og mistrivsel i familierne.  

Vi har derfor brug for nye frivillige, som har lyst til at blive en del af rådgivningsteamet og anvende deres viden vedr. jura til at familierne bliver hjulpet godt videre i livet.

Opgaver som frivillig juridisk rådgiver kan fx. være at:

 • Hjælpe forældre med at få overblik over pligter og rettigheder
 • Hjælpe forældre med at forberede sig til møder i familieretshuset, socialforvaltningen mm
 • Rådgive forældre ift. hvordan de kan forholde sig til sagsforløb
 • Støtte forældre ved at forberede dem og give information om sagsprocedurer
 • Hjælpe forældre til at anvende deres klagemuligheder
 • Holde små oplæg for andre medarbejdere og evt. brugere om fx familieretshuset, pligter og rettigheder mm
 • Give sparring til andre lønnede og frivillige medarbejdere

Vi leder efter frivillige som:

 • Er uddannet/under uddannelse indenfor jura-området (fx socialjura, familieret mm)
 • Har erfaring med juridisk rådgivning – enten fra studie/praktik eller job
 • Har kendskab til Familieretshuset og familieret vedr. børn og forældres rettigheder, skilsmisse, samvær mm
 • Eller har kendskab til servicelovens bestemmelser på familie- og børneområdet
 • Eller har kendskab til udlændinge-/integrationsområdet vedr. rettigheder ift. statsborgerskab, opholdstilladelse mm
 • Er imødekommende, fordomsfri, rummelig og ikke-dømmende i kontakten med sårbare mennesker
 • Har lyst til at bruge ca. 4 timer om måneden på frivilligjobbet

Som frivillig hos os får du:

 • en grundig introduktion til organisationen og rådgivningen
 • stor fleksibilitet ift. hvornår og hvordan du løser dine opgaver
 • stor mulighed for selv at forme den måde du er frivillig på - afhængig af dine interesser og kompetencer
 • en tæt kontakt og sparring med andre frivillige og lønnede medarbejdere
 • mulighed for både at arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et socialt fællesskab med Forælder Fondens andre medarbejdere
 • kompetencer til CV´et som eksempelvis rådgivningserfaring med målgruppen sårbare enlige forældre
 • muligheden for at gøre en stor forskel ved at bidrage med helt særlig viden og faglighed

Vi glæder os til at høre fra dig!
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Forælder Fonden
 • Opdateret den: 22.06.22
 • Udløb: 31.08.22
Andre jobs fra organisationen: