Medie1 arbejdet kan udføres fra et hvilket som helst sted i Danmark, idet du kan finde brugbart internet på de fleste biblioteker, hvis du ikke selv har det. Også fra udlandet vil du kunne udføre meget af arbejdet.

Filmene publiceres på internet frit tilgængelige, se http://medie1.dk . Websitet agtes omstruktureret i nær fremtid.

En del af Medie1's programmer handler om politik. Medie1 er som oftest kritisk over for den førte politik. Dette uddybes nederst, neden for de mange jobs, vi tilbyder.

Derudover publicerer vi bl.a. musik, samt humanistiske, spirituelle og videnskabelige programmer.


Medie1 søger medarbejdere, der har meget forskellig baggrund, og som ønsker at fungere med f.ex. følgende funktioner:

 • Journalist, der kan stille kritiske spørgsmål til: politikere, "rigtige" journalister, og influencere. At kunne skrive, kan også være en kvalitet. Vinkling kan være vigtig.

 • Interviewer, der kan føre en samtale med andre, evt på engelsk - efter en forud lagt plan.

 • Anmelder, som kan lave interviews med forfattere, musikere, eller kunstnere, kan besøge litterære optrædender, koncerter, eller ferniseringer, og kan skrive derom.

 • Musikreporter, der kan optage en hel kirkekoncert. I starten kan du få særlig guidning og ledsagelse.

 • Redigeringstekniker, der redigerer vore lyd- og film-optagelser, så vore film får høj teknisk kvalitet.

 • Jurist, der kan arbejde med ophavsret, mediestøtte, GDPR, forsikringsregler, eller andet.

 • Fund-raiser, der hos fonde mm kan ansøge om penge til Medie1's drift, herunder web, transport og grej.

 • Stand-up-komiker, dvs kritisk komiker, der kan "spidde" holdningerne hos politikerne - også i EU, journalisterne, de offentligt ansatte, alle "de gode", m.fl.

 • Webmaster, der vil publicere vore programmer.

 • Redaktør for sociale medier, og som laver PR for vore vigtigste programmer på f.eks. Facebook eller Instagram.

 • Lyd-programmør, som vil automatisere vor lydredigering, således at vi på nemmere vis opnår den kvalitetslyd, som Medie1 ønsker at levere.

 • Internet-programmør, der vil etablere mulighed for direkte Medie1-udsendelser til virkeligt mange seere.

 • Tekstnings-programmør, der kan automatisere tekstning af vore programmer, f.eks. til engelsk undertekst, hvis der er talt dansk.

 • Reparatør af elektronik og mekanik, og som kan holde computere, "transformere", mikrofoner, kabler, mm kørende, samt kan reparere et stativ.

 • Service-medarbejder, der vil hjælpe en musikreporter med transport af det op til ca 30-40 kg tunge grej i bil eller tog, vil hjælpe med opstilling og nedtagning af grej, og under optagelsen kan styre et kamera og en lydoptager.

Vi forventer ikke, at du er fuldbefaren inden for det ovennævnte. Vi kan hjælpe dig godt på vej v.hj.a. kurser og vejledninger som foreligger.

Når du skal ud "på reportagetur" for Medie1, da vil du have Medie1-kolleger, du kan ringe til, hvis du kommer i en kritisk situation.

Medie1 dækker naturligvis udgifter, som er aftalt på forhånd.

 - - - - - - - -

Et sted øverst i dette opslag står der: "Medie1 er som oftest kritisk over for den førte politik".

Dette skal forståes således:  Politisk ønsker Medie1 at vise, at Medie1 er i opposition til: 

 • regeringens hovedløshed, bl.a. overfor Rusland-Ukraine-konflikten
 • corona-panik-epidemien
 • klima-skræk-scenarierne
 • den fascistiske "antifascisme"
 • indvandring fra underudviklede lande
 • løntryk fra udlændinge - på grund af, at danske fagforeninger ikke gør deres arbejde, men arbejder sammen med arbejdsgiverforeningen Dansk Industri om import af billig arbejdskraft
 • energiskatterne på flere hundrede %
 • det altdominerende EU
 • WEF - World Economic Forum v. Klaus Schwab. Her indvarsles en ny tid: You will own nothing, and you will be happy - Ren kommunisme
 • det stigende fordærv inden for dansk politik - og også EU politik
 • pressen, som ikke er kritisk over for regering og folketing, men er medløbere
 • de slappe, ens og taburetklæbende partier i folketinget
 • ensretningen af befolkningen
 • censuren mod kritiske medier som Medie1
 • den politiske forfølgelse af dissidenter - såvel i Danmark som i udlandet
 • kvinders forrang for mænd til visse jobs mm. 

Selv søger vi at planlægge os uden om alle disse problemer.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Virtual Volunteering
 • Opgavetype: Kommunikation og IT, Praktisk arbejde, Økonomi og fundraising
 • Arbejdsområde: Kirke og religion , Kulturelt arbejde , Politisk arbejde
 • Længere forløb
 • Organisation: Medie1
 • Opdateret den: 22.06.22
 • Udløb: 20.09.22