Venner viser vej

Kan du hjælpe os på vej med udviklingen?

Vi mangler dig, der kan hjælpe os med sørge for, at frivilliggruppen trives og har det godt. Vi har brug for dig til at undersøtte de frivillige i det daglige med fokus på frivilligpleje og trivsel. Vi vil også gerne udbygge det gode og trygge fællesskab i frivilliggruppen, hvorfor din opgave (også) bliver at (med)faclitere to årlige netværskmøder.

Det er ikke vigtigt, hvor meget du allerede kender til flygtninge- og integrationsområdet, men dit engagement er altafgørende.

Du skal påregne at bruge 4 timer om ugen på aktiviteten, og for at sikre noget kontinuitet er super godt, hvis vil være leder i minimum 1 år. 

Opgaver for ledelsesteamet (vi fordeler opgaverne i fællesskab)

 • Holde opfølgende samtaler med nye og ekisterende frivillige
 • Sikre, at de frivillige trives og er trygge i frivilligrollen
 • Afvikle netværksmøder 2 x årligt med forskellige temaer og indhold.
 • Sparre med og undersøtte de frivillige i det daglige

Du behøver ikke være en haj, bare du har lyst til at blive det.

Det vigtigste er, at du har lyst til at tage ansvar og kan samarbejde med andre. Vi sikrer, at du kommer godt på plads som medleder gennem grundig sidemandsoplæring fra aktivitetslederen og tilbud om fysiske- og onlinekurser.

Derudover er vi stolte af at byde dig velkommen i et stærkt Røde Kors-fællesskab, både lokalt og nationalt.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): Haderslev
 • Opgavetype: Flygtninge og integration, Ledelse af aktiviteter
 • Arbejdsområde: Kulturelt arbejde , Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Røde Kors

Info om organisationen:

Røde Kors
 • Opdateret den: 26.06.22
 • Udløb: 21.09.22
Andre jobs fra organisationen: