Hvad er Bindeleddet?

Bindeleddet er en organisation, der matcher frivillige med unge i en udsat position. Vi tror på, at det er relationen, der danner grundlaget for et stærkt og givende mentorskab. Derfor starter man i Bindeleddet først med at være frivillig i Kontaktens netværkscafé en gang i ugen sammen med et par andre frivillige. Her laver I sociale aktiviteter i og uden for huset med de unge. Når man har dannet en relation til en ung, begynder vi en matchproces, som ender ud i et gensidigt frivilligt mentorskab med fortsat fokus på den sociale relation og på at skubbe den unge ud i andre og nye sociale sammenhænge. 

Hvad forventer vi af dig?

 • Du er stabil i dit fremmøde i netværkscafeen hver mandag fra 18 til 20, så du kan danne stærke og tillidsfulde relationer til de unge, indtil du kommer i et mentorskab.
 • Du kan lytte og rumme andres problemer og udfordringer uden nødvendigvis at skulle løse dem. 
 • Du har fødderne solidt plantet på jorden.
 • Du kan sætte minimum halvandet år af til opgaven som mentor – og muligvis længere tid, hvis mentorskabet kræver det.
 • Du kan være i løbende kontakt med de frivillige koordinatorer og Bindeleddets projektledere.
 • Du kan afsætte 2 til 3 timer ugentligt til dette frivillige arbejde.

Hvad kan du forvente af Bindeleddet?

 • Bindeleddets projektledere har det overordnede ansvar for indsatsen, og du vil derfor kunne forvente løbende kontakt og sparring med disse.
 • Bindeleddet betaler for alle udgifter i forbindelse med dit frivillige arbejde. Når du indgår i et mentorskab vil du og den unge få lommepenge til biografture, cafebesøg, kulturelle oplevelser eller andet. 
 • Bindeleddets frivillige afholder løbende supervision med en psykolog og mentormøder, hvor du har mulighed for at sparre med de andre frivillige og udveksle erfaringer.

Bindeleddet afholder derudover fælles mentorarrangementer cirka hver tredje måned, hvor du og den unge får mulighed for at møde de andre mentorer og mentees. Det kan være middage, kulturelle aktiviteter eller idrætsaktiviteter.

Hvad er Kontakten?

Kontaktens Team Unge støtter psykisk og socialt sårbare unge, som er udfordret i deres hverdag og har behov for støtte til udvikling eller vedligehold af færdigheder, som har betydning for det at være et ungt menneske og borger i et samfund.
De unge tilbydes et op til 24 ugers forløb i form af gruppeforløb med formål og indhold, som er skræddersyet til den enkelte.

Netværkscafeen er et af de tilbud, som Kontakten faciliterer – et sted, hvor unge kan komme og møde andre ligesindede. Det er netop netværkscafeen, som bliver omdrejningspunktet for det fremtidige samarbejde med Bindeleddet.

Hvis Bindeleddets arbejde lyder, som noget for dig, så vil vi meget gerne høre fra dig. Vi vil altid gerne høre fra nye frivillige med hjertet på rette sted og med benene solidt plantet på jorden.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): Gasværksgade 2, 2 6700
 • Opgavetype: Mentor og voksenven
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Fonden Bindeleddet

Info om organisationen:

Fonden Bindeleddet
Fonden Bindeleddet støtter unge hjemløse/tidligere anbragte i den svære overgang til voksentilværels...
Fonden Bindeleddet støtter unge hjemløse/tidligere anbragte i den svære overgang til voksentilværelsen. Frivillige mentorer styrker den unges tro på sig selv gennem en selvvalgt relation. 80% af de unge er i arbejde eller uddannelse efter 1 år med en mentor fra Bindeleddet.
Vi er i Aarhus, København, Esbjerg og Vejle.
Læs mere

 • Opdateret den: 02.06.23
 • Udløb: 30.06.23
Andre jobs fra organisationen: