Hvad er Bindeleddet?

Bindeleddet er en organisation, der matcher frivillige med unge i en udsat position. Vi tror på, at det er relationen, der danner grundlaget for et stærkt og givende mentorskab. Derfor starter man i Bindeleddet først med at være frivillig på forsorgshjemmet PotentialeHotellet en gang i ugen sammen med et par andre frivillige. Her laver I sociale aktiviteter i og uden for huset med de unge. Når man har dannet en relation til en ung, begynder vi en matchproces, som ender ud i et gensidigt frivilligt mentorskab med fortsat fokus på den sociale relation og på at skubbe den unge ud i andre og nye sociale sammenhænge. Derudover vil mentoren støtte den unge i overgangen fra hjemløshed til en tilværelse i egen bolig.

Hvad forventer vi af dig?

 • Du er stabil i dit fremmøde på PotentialeHotellet to timer én dag i ugen, så du kan danne stærke og tillidsfulde relationer til de unge, indtil du kommer i et mentorskab.
 • Du kan lytte og rumme andres problemer og udfordringer uden nødvendigvis at skulle løse dem. 
 • Du har fødderne solidt plantet på jorden.
 • Du kan sætte minimum halvandet år af til opgaven som mentor – og muligvis længere tid, hvis mentorskabet kræver det.
 • Du kan være i løbende kontakt med de frivillige koordinatorer og Bindeleddets projektledere.'
 • Du kan afsætte 2 til 3 timer ugentligt til dette frivillige arbejde.

Hvad kan du forvente af Bindeleddet?

 • Bindeleddets projektledere har det overordnede ansvar for indsatsen, og du vil derfor kunne forvente løbende kontakt og sparring med disse.
 • Bindeleddet betaler for alle udgifter i forbindelse med dit frivillige arbejde. Når du indgår i et mentorskab vil du og den unge få lommepenge til biografture, cafebesøg, kulturelle oplevelser eller andet.
 • Bindeleddets frivillige afholder løbende supervision med en psykolog og mentormøder, hvor du har mulighed for at sparre med de andre frivillige og udveksle erfaringer. 

Bindeleddet afholder derudover fælles mentorarrangementer cirka hver tredje måned, hvor du og den unge får mulighed for at møde de andre mentorer og mentees. Det kan være middage, kulturelle aktiviteter eller idrætsaktiviteter.

Hvad er PotentialeHotellet?

PotentialeHotellet er et forsorgshjem for unge mellem 18 og 30 år. Beboerne på Potentialehotellet kommer blandt andet fra gaden, psykiatrien eller fra egen bolig, som de har haft vanskeligt ved at bo i. Generelt kan man sige, at de unge som regel er blevet svigtet gentagne gange op gennem barndom og ungdomsår. Nogle har misbrug, nogle har psykiske diagnoser og mange føler sig ensomme og udenfor fællesskabet.

Hvis Bindeleddets arbejde lyder, som noget for dig, så vil vi meget gerne høre fra dig. Vi vil altid gerne høre fra nye frivillige med hjertet på rette sted og med benene solidt plantet på jorden.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): Lundvej 32, 7400 Herning
 • Opgavetype: Café og værested, Mentor og voksenven
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Fonden Bindeleddet

Info om organisationen:

Fonden Bindeleddet
Fonden Bindeleddet støtter unge hjemløse/tidligere anbragte i den svære overgang til voksentilværels...
Fonden Bindeleddet støtter unge hjemløse/tidligere anbragte i den svære overgang til voksentilværelsen. Frivillige mentorer styrker den unges tro på sig selv gennem en selvvalgt relation. 80% af de unge er i arbejde eller uddannelse efter 1 år med en mentor fra Bindeleddet.
Vi er i Aarhus, København, Esbjerg og Vejle.
Læs mere

 • Opdateret den: 02.06.23
 • Udløb: 30.06.23
Andre jobs fra organisationen: