Hvad er Bindeleddet?

Bindeleddet er en organisation, der matcher frivillige med unge i en udsat position. Vi tror på, at det er relationen, der danner grundlaget for et stærkt og givende mentorskab. Derfor starter man i Bindeleddet først med at være frivillig på forsorgshjemmet PotentialeHotellet en gang i ugen sammen med et par andre frivillige. Her laver I sociale aktiviteter i og uden for huset med de unge. Når man har dannet en relation til en ung, begynder vi en matchproces, som ender ud i et gensidigt frivilligt mentorskab med fortsat fokus på den sociale relation og på at skubbe den unge ud i andre og nye sociale sammenhænge. Derudover vil mentoren støtte den unge i overgangen fra hjemløshed til en tilværelse i egen bolig.

Koordinatorens opgave vil være at sikre rammerne for mentorerne og Bindeleddets arbejde på PotentialeHotellet.

Hvad forventer vi af dig?

 • Du er en menneskekender og kan sætte dig ind i, om nye frivillige passer til opgaven på PotentialeHotellet.
 • Du kan koordinere og arrangere aktiviteter og møder samt lave årshjul for de frivillige mentorer.
 • Du kan være en god samtalepartner for de frivillige om stort og småt i forbindelse med deres frivillige arbejde og være med til at motivere dem.
 • Du kan være i løbende kontakt med de frivillige og Bindeleddets projektleder.
 • Du kan indgå i et koordinatorteam sammen med en anden, så opgaverne bliver fordelt, og så man har en at sparre med.
 • Du kan være en sej ambassadør for Bindeleddet og være imødekommende overfor nye frivillige.
 • Du kan afsætte 2 til 3 timer ugentligt til dette frivillige arbejde.

Hvad kan du forvente af Bindeleddet?

 • Du vil blive klædt på til rollen som frivillig koordinator gennem et grundigt intro program. 
 • Du kan forvente et tæt samarbejde og løbende sparing med Bindeleddets projektledere. 
 • Du vil have mulighed for at få en udtalelse i forbindelse med dit frivillige virke hos Bindeleddet. 
 • Bindeleddets frivillige afholder løbende supervision med en psykolog og mentormøder, hvor du har mulighed for at sparre med de andre frivillige og udveksle erfaringer. 

Hvad er PotentialeHotellet?

PotentialeHotellet er et forsorgshjem for unge mellem 18 og 30 år. Beboerne på Potentialehotellet kommer blandt andet fra gaden, psykiatrien eller fra egen bolig, som de har haft vanskeligt ved at bo i. Generelt kan man sige, at de unge som regel er blevet svigtet gentagne gange op gennem barndom og ungdomsår. Nogle har misbrug, nogle har psykiske diagnoser og mange føler sig ensomme og udenfor fællesskabet.

Hvis det lyder, som noget for dig, så vil vi meget gerne høre fra dig. Vi kan altid bruge nye med et godt overblik til at skabe gode rammer for andre frivillige.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): Lundvej 32, 7400 Herning
 • Opgavetype: Ledelse af aktiviteter, Mentor og voksenven
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Fonden Bindeleddet

Info om organisationen:

Fonden Bindeleddet
Fonden Bindeleddet støtter unge hjemløse/tidligere anbragte i den svære overgang til voksentilværels...
Fonden Bindeleddet støtter unge hjemløse/tidligere anbragte i den svære overgang til voksentilværelsen. Frivillige mentorer styrker den unges tro på sig selv gennem en selvvalgt relation. 80% af de unge er i arbejde eller uddannelse efter 1 år med en mentor fra Bindeleddet.
Vi er i Aarhus, København, Esbjerg og Vejle.
Læs mere

 • Opdateret den: 02.06.23
 • Udløb: 30.06.23
Andre jobs fra organisationen: