En stor del af de kvinder, som kommer i Diversity Works, oplever udfordringer i dagligdagen, som hæmmer deres livskvalitet. Kvinderne kan have gæld eller en stram økonom, stå over for en svær skilsmisse, frygte at blive sat ud af sin bolig. Det kan også være en generel udfordring at finde rundt i love og regler og det offentlige system. 

Derfor tilbyder Diversity Works socialrådgivning, så kvinderne kan få den fornødne hjælp til at leve et godt hverdagsliv i Danmark.

Vi har ansatte socialrådgivere i dagtimerne, og hver torsdag kl. 16.30-20.00 tilbyder Diversity Works' frivillige socialrådgivere rådgivning. Vi søger frivillige til at rådgive hver anden torsdag.

 

Vi forventer, at du:

 • er færdiguddannet socialrådgiver eller på sidste år af studiet
 • har en bred socialfaglig viden funderet i bl.a. Forvaltningsloven, Beskæftigelsesloven, Serviceloven, Loven om aktiv socialindsats samt Udlændingeloven, Integrationsloven og Pensionsloven
 • har kendskab til offentlige myndigheders, især kommunale strukturer og arbejdsgange
 • arbejder med en anerkendende tilgang til de rådsøgende og vejleder og rådgiver ud fra et helhedssyn
 • kan afsætte hver anden torsdag i lige uger fra kl.16.30-19.30, hvor du vil have 3 socialrådgivningssamtaler af 1 times varighed

 

Til gengæld får du:

 • mulighed for at gøre en forskel for minoritetsetniske kvinder
 • mulighed for at sætte din faglighed i spil og være med til at udvikle centrets generelle socialfaglige indsats
 • intern faglig sparring med personale og frivillige
 • individuel supervision ved behov
 • en sjov, alsidig og rummelig arbejdsplads med masser af gode kolleger
 • fagligt opkvalificerende oplæg 3 gange årligt
 • halvårlige statusmøder med personale og frivillige

Hvem er Diversity Works?

Diversity Works er en af Danmarks ældste ngo’er for minoritetsetniske danskere i udsatte livspositioner og står på et stærkt fundament af faglighed, viden og erfaring om social ulighed og udsathed. Vi bygger inkluderende fællesskaber for og med minoritetsetniske kvinder, børn og unge og arbejder målrettet med at nedbryde fordomme og diskrimination og opbygge forståelse og accept. Fællesskaberne er alle baseret på frivillighed - både mentorskaber, motion- og sundhedsaktiviteter, lektie- og netværkscafeer. Desuden har vi juridisk, økonomiske og socialrådgivning som et helt centralt tilbud. Vores overordnede mål er at skabe mulighed for personlig handlekraft og motivere til medborgerskab.

Diversity Works står på tre ben:

 • Centret i Blågårdsgade er fundamentet og rammen om mangfoldige sociale- og læringsfællesskaber
 • Alliancen er et landsdækkende netværk af minoritetsetniske foreninger, der inspirerer og lærer af hinanden. Alliancen administreres fra Centret
 • Virksomheden er to socialøkonomiske spiserier, Send Flere Krydderier, der skaber arbejdspladser og tilbyder beskæftigelsesrettet opkvalificering til aktivitetsparate minoritetsetniske kvinder langt fra arbejdsmarkedet

Har du lyst til at blive frivillig, eller vil du bare høre mere om projektet, så kontakt frivilligkoordinator Dorna Dehbozorgi. find fler einformationer på www.diversityworks.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Diversity Works
 • Opdateret den: 03.01.23
 • Udløb: 06.05.23
Andre jobs fra organisationen: