Som en af Danmarks ældste ngo’er for minoritetsetniske danskere står Diversity Works på et mangeårigt fundament af faglighed, viden og erfaring om social ulighed og udsathed. Med udgangspunkt i det, arbejder Diversity Works for empowerment og inklusion af minoritetsetniske kvinder og deres familier. Centrets primære fokusområder er rådgivning og socialfaglig support, netværksdannelse, kompetenceopbygning, sundhedsfremme samt beskæftigelse. Vi arbejder målrettet med at nedbryde fordomme og diskrimination og fremme forståelse på tværs af etnicitet, kultur og sprog gennem inkluderende frivillige fælleskaber.

En del af de brugere, som kommer i Diversity Works, oplever udfordringer i dagligdagen, som hæmmer deres livskvalitet. De kan have gæld eller en stram økonom, stå over for en svær skilsmisse eller frygte at blive sat ud af deres bolig. Det kan også være en generel udfordring at finde rundt i love og regler, samt det offentlige system og dets forskellige instanser.

Derfor tilbyder Diversity Works socialrådgivning, så vores brugere kan få den fornødne hjælp til at leve et godt hverdagsliv i Danmark. Med adskillige forskelligartede problemstillinger, findes ‘den typiske rådgivning’ ikke i Diversity Works. Knap 60 procent af rådgivningerne strækker sig ind over flere lovområder, og derfor fokuserer vi i vores socialrådgivning på vejledning ud fra et helhedssyn.

 

Lige nu søger vi frivillige socialrådgivere, der er bredt fagligt forankrede i dansk lovgivning, og er i stand til at støtte de rådsøgende gennem offentlige processer og systemer.

 

Om dig:

Du har tid og lyst til at være frivillig hver anden torsdag fra klokken 16.30-20.00 på Centret i Blågårdsgade.

Du er færdiguddannet socialrådgiver eller på sidste semester af studiet.

Du har en bred socialfaglig viden funderet i bl.a. Forvaltningsloven, Beskæftigelsesloven, Serviceloven, Loven om aktiv socialindsats samt Udlændingeloven, Integrationsloven og Pensionsloven.

Du har kendskab til offentlige myndigheders – især kommunernes – strukturer og arbejdsgange.

Du arbejder med en anerkendende tilgang til de rådsøgende – og du vejleder og rådgiver ud fra et helhedssyn.

 

Vi tilbyder:

Mulighed for at gøre en vigtig forskel for de rådsøgende og deres familier.

Mulighed for at sætte din faglighed i spil og være med til at udvikle Centrets generelle socialfaglige indsats.

Intern faglig sparring med personale og frivillige, samt individuel supervision ved behov.

At være en del af et dedikeret frivilligteam i en organisation, hvor vi har fokus på at møde hinanden i øjenhøjde på tværs af etnicitet og kultur.

Mulighed for at deltage i både sociale og fagligt opkvalificerende arrangementer hos Diversity Works.

God erfaring med frivillig socialrådgivning til dit CV.

 

Har du lyst til at blive frivillig, eller vil du bare høre mere om projektet, så udfyld formularen 'Kontakt organisation'. Du kan også finde flere informationer her: https://diversityworks.dk/.

 

Vi glæder os til at høre fra dig!
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Diversity Works
  • Opdateret den: 31.01.24
  • Udløb: 31.03.24
Andre jobs fra organisationen: