I efteråret 2021 oprettede Horsens Kommunes Naturafdeling et korps af frivillige biodiversitetsambassadører. Vi er pt. 9 biodiversitetsambassadører og vi har det sidste år været i gang med forskellige opgaver: rådgivning af private haveejere, der gerne vil i gang med at styrke biodiversiteten, rådgivning af grundejerforeninger om hvordan man omlægger til mere biodiversitet og tackler modstand, deltagelse i et stort samskabelsesprojekt om en biodiversitetsdemo park, deltagelse i forskellige events som Grønne Dage på gågaden med fotoudstilling og dialog, Vild Vandring hvor en bioambassadør åbnede sin have for 150 glade deltagere og flere forskellige formidlingstiltag på sociale medier og guidede ture i naturen med fokus på biodiversitet.

Aktiviteterne finder sted i hele Horsens Kommune.

Korpset har netop evalueret den første tid og har besluttet at fortsætte indsatsen, fordi der stadig er brug for at oplyse og hjælpe borgere, foreninger og grundejerforeninger i gang med at styrke biodiversiteten. Der er stor interesse for at styrke biodiversiteten, men mange mangler viden og et lille skub til at komme i gang. Vi søger derfor 5 nye biodiversitetsambassadører.

Dine opgaver bliver

 • Rådgivning af private, grundejerforeninger og foreninger om, hvad de kan gøre for at øge biodiversiteten i deres have eller på deres fællesarealer
 • Hjælpe med at identificere arter på arealer, hvor vi enten skal igangsætte et tiltag eller har igangsat et tiltag. Opgaven er her at være med til at dokumentere om indsatsen virker. Vi kommer til at bruge app’en arter.dk, så selvom du får et kursus i at kende arter, skal du have noget forhåndskendskab.
 • Hjælpe til ved events om biodiversitet.
 • Hjælpe med at udbrede viden om biodiversitet på sociale medier og ved forskellige formidlingsaktiviteter
 • At igangsætte aktiviteter lokalt for at øge opmærksomheden på biodiversitet i private haver og bynære rum og hvad man selv kan gøre for at styrke den. Det kan være at arrangere en bioblitz, en åben have, en guidet tur i naturen eller hvad du og dine kollegaer finder på.

Hvad er det forventede tidsforbrug?

- 2-8 timer månedligt eller i det omfang du har tid og lyst til. Det kan foregå efter arbejde eller i dagtimerne, som det passer ind hos dig. De rådsøgende kontakter dig og så snakker I over telefonen eller du deltager i nogle aktiviteter med deltagere. Hvis der ikke er nok henvendelser, skal du selv sætte aktviteter i gang, med sparring fra koordinator og andre biodiversitetsambassadører.

Det får du:

 • Mulighed for at gøre noget for at styrke biodiversiteten i dit nærområde
 • Mere viden om biodiversitet og naturen, samt mere erfaring i rådgivning og at sætte aktivteter i gang
 • Intro Kursus den 13.9. På kurset får du værktøjer og inspiration til hvordan du konkret og praktisk kan skabe mere natur og biodiversitet i haven og på fællesarealer. Samtidig bliver du klædt på til at formidle det gode budskab videre, således at de kan fungere som inspirator og motivere andre til at gøre en forskel. 
 • Kursus i artsgenkendelse den 25.8.
 • Netværk med andre biodiversitetsambassadører.
 • Sparring med kommunens biologer og samskabelseskonsulent.

Det forventer vi:

 • At du har en basisviden om biodiversitet. Det kan være du læser/har læst biologi, læser naturfag på seminariet, er naturvejleder, har flere års erfaring fra egen have med at styrke biodiversiteten eller på anden måde har erhvervet en basis viden om biodiversitet og natur.
 • At du er god til at lytte og spørge ind til den, der kontakter dig for råd. Vi skal have respekt for at de rådsøgende er forskellige steder ift. at ville fremme biodiversiteten og har forskellig haveæstetik. Nogen vil gerne skabe en blomstereng og andre har mod på flere tiltag med vand, stendynger og kvashegn.
 • Du kan formidle dine erfaringer på en måde, der motiverer andre.
 • At du kan deltage i hele vores intro kursus for nye biodiversitetsambassadører den 13.9 kl 16-21.30. Gratis.
 • At dine kontaktoplysninger vil blive synlige på vildmedhorsens.dk og i vores pr materiale. Du bestemmer selv om det skal være dit mobil nr. eller e-mail.
 • At du bor i Horsens Kommune.

 

Her kan du læse mere om korpset: https://vildmedhorsens.dk/Bioambassadoer

Hvis du ansøger, vil vi gerne høre om dine erfaringer med biodiversitet og natur, din motivation og hvad du særligt gerne vil bidrage med.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Ledelse af aktiviteter, Rådgivning og selvhjælp
 • Længere forløb
 • Organisation: Horsens Kommune
 • Opdateret den: 05.08.22
 • Udløb: 11.09.22