Hos Selvhjælp Silkeborg skaber vi grupper, hvor drenge, der har svært ved at komme i skole møder andre i lignende situationer og hjælper hinanden videre i livet. I den sammenhæng kan du nu blive gruppeleder og hjælpe børn, der har det svært samtidig med, at du udvikler dig fagligt og bliver en del af et stort fællesskab.

Som gruppeleder skal du, sammen med en anden erfaren frivillig, facilitere en selvhjælpsgruppe, der mødes ca. to timer ugentligt i ti uger. I er selv med til at bestemme, hvad I gør i gruppen i samarbejde med en ansat i foreningen. Efter endt gruppeforløb kan du vurdere, om du har lyst til at fortsætte.

Dine opgaver som gruppeleder:

 • At lytte og samtale med drenge i svære situationer om både lette og svære ting i deres hverdag
 • At bruge forskellige værktøjer, øvelser, spil, lege, Youtube-klip eller lignende for at hjælpe drengene med at sætte ord på deres tanker, følelser og oplevelser
 • At skabe et trygt rum, hvor det er rart for drengene at komme

Vi forventer af dig, at du:

 • Har lyst og overskud til at arbejde med drenge i svære situationer og kan rumme de frustrationer og dilemmaer de står i
 • Er anerkendende og nærværende og kan være med til at skabe et trygt og fortroligt rum for gruppen
 • Er ansvarsbevidst og er god til at lytte

Vi tilbyder dig:

 • Et uddannelsesforløb, som vil ruste dig til opgaven
 • Regelmæssig supervision
 • Et seminar, hvor du lærer om bekymrende skolefravær og om projektet Fyr op for Fællesskab, som grupperne er en del af
 • Mulighed for spændende kurser
 • Et meningsfuldt frivilligt arbejde, hvor du hjælper andre mennesker
 • Et samarbejde med andre frivillige, der brænder for det samme som dig
 • Et sted, hvor du kan opnå viden, faglighed og erfaring
 • Inspirationsaftner med forskellige spændende oplæg og foredragsholdere og sommer/julefest
 • At blive en del af et frivilligt netværk, og af landets største selvhjælpsforening
 • Mulighed for at lede grupper for andre målgrupper på sigt

Det er ikke et krav, at du har erfaring/faglighed inden for feltet. Det er dig som menneske, vi er interesserede i, så vi ser mere på dine personlige kvalifikationer.

Del af et større projekt

De nye grupper er en del af et større projekt, støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond og udført i samarbejde med Skoleforvaltningen i Silkeborg Kommune. Projektet øger trivslen blandt drenge med skolevægring for at hjælpe dem tilbage i skole. Som frivillig gruppeleder er du helt automatisk også med til at teste nye løsninger og skabe ny viden ift. skolevægrende drenge - et højaktuelt felt, hvor der er enormt behov for begge dele. Som frivillig bliver du selvfølgelig også tilbudt et indblik i projektets resultater og får på den måde både praktisk og teoretisk indblik i problematikken med skolevægring.

Er du interesseret i at høre nærmere, så udfyld formularen 'Kontakt organisation' - vi glæder os til at høre fra dig.

 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Børn og unge, Ledelse af aktiviteter, Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Selvhjælp Silkeborg
 • Opdateret den: 07.11.22
 • Udløb: 21.04.23
Andre jobs fra organisationen: