I Bloddonorerne Danmark har vi en ambition om at levere den bedste oplevelse for bloddonorerne før, under og efter deres tapning. Vi vil gerne forstå donorernes ønsker og behov, og derfor sætter vi gang i en national donortilfredshedsundersøgelse sammen med blodbankerne til næste år. Allerede i efteråret er det dog aftalt at gennemføre en pilotundersøgelse i Region Nordjylland.

Til at hjælpe med denne indsats søger vi 3-4 frivillige til en arbejdsgruppe, som i tæt samarbejde med sekretariatet får ansvaret for at designe og gennemføre en donortilfredshedsundersøgelse i Nordjylland og derefter i hele landet.

Kompetence og erfaring

Vi søger kandidater med kompetence eller interesse for analysearbejde, herunder opsætning af spørgeskema, databehandling samt afrapportering af resultater og anbefalinger. Ideelt er du analysekonsulent eller lign., som arbejder professionelt med området eller studerende, som arbejder indgående med det på studiet. Det kan også være, at du brænder for at hjælpe med at kortlægge donorernes tilfredshed.

Tidsramme og tidsforbrug

Arbejdet forventes at blive startet op primo september og afsluttet ultimo marts 2023. Se foreløbig tidsplan her.

Konkrete opgaver fordeles og mødefrekvens aftales på første møde i arbejdsgruppen. Du skal regne med at kunne afsætte i gennemsnittet 2 timer om ugen til opgaver og møder i arbejdsgruppen.

Det praktiske

Har du kompetence eller interesse for analysearbejdet, hører vi gerne fra dig. Send os et par ord om dig selv – om hvordan du med din kompetence og erfaring kan hjælpe os med at lave en donortilfredshedsundersøgelse – inden d. 31. august.

 

 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Virtual Volunteering
  • Opgavetype: Bestyrelse, udvikling og strategi, Kommunikation og IT, Øvrige
  • Længere forløb
  • Organisation: Bloddonorerne Danmark

Info om organisationen:

Bloddonorerne Danmark
Bloddonorerne i Danmark sikrer blod og blodkomponenter til patientbehandlingen. Men vi er meget mere...
Bloddonorerne i Danmark sikrer blod og blodkomponenter til patientbehandlingen. Men vi er meget mere end det. Bag sygehusenes blodbanken arbejder over 500 frivillige for, at bloddonorer bliver anerkendt og får en god oplevelse i blodbankerne. Ydermere arbejder vi for at udvikle og forbedre informationen og reglerne på området.
Læs mere

  • Opdateret den: 09.08.22
  • Udløb: 31.08.22