DRC Integration (Dansk Flygtningehjælp) samarbejde med Mødrehjælpen og Sundhedsplejen.

Vi giver børn med etnisk minoritetsbaggrund en god start på livet ved at etablere og støtte op om  mødregrupper. Grupperne er for babyer 0-1 år og deres mødre, som har flygtninge- eller ikke-vestlig indvandrerbaggrund.

I grupperne får mødrene mulighed for at sparre med andre kvinder om alt fra babyrelaterede emner til egen livssituation: Børneopdragelse, børns udvikling, kroppen efter fødsel, familieliv i Danmark, uddannelse, job, deltagelse i foreningsliv mm.

DRC Integration deltager med fagprofessionelle inddragende oplæg og Mødrehjælpen bidrager med rådgivning og undervisning. Ved at koordinere kvindernes deltagelse i projektet, vil du bidrage til at give kvinderne inspiration og styrke til at skabe de bedst mulige livsbetingelser for dem selv og deres børn under og efter barsel.

Om at være frivillig koordinator?

Vi søger 2-3 frivillig til at supplere vores team, som har lyst til at have en koordinerende og motiverende rolle ift. mødregruppen.

Du må meget gerne være småbørnsmor (evt. selv på barsel), men det er ikke et must. Vigtigst er, at du som koordinator er åben og udadvendt, tør tage ordet og lægge det fra dig. Du må meget gerne have indsigt i og/eller erfaring med målgruppen (flygtninge/indvandrerkvinder og eller småbørn) . '

Mere praktisk vil du få en række opgaver, der kredser om at skabe de bedste betingelser for mødrene før, under og efter mødregruppemøderne.

 • Du har lyst til at være med til at skabe de bedste vilkår for, at kvinderne kan tale sammen.
 • Du vil være opsøgende ift. at kvinderne møder op til mødregruppen en gang i ugen (skrive, ringe og påminde)
 • Åbne og klargøre lokaler
 • Indkøb af snack og drikkevarer
 • Koordinere med oplægsholdere og projektleder
 • Hjælpe snakken i gang, og samtidigt have forståelse for, hvornår du skal trække dig og lade kvinderne tale sammen
 • Der vil være ugentlige registreringsopgaver
 • Deltagelse i evaluerings- og opfølgningsinterview
 • Bidrage med god energi

Du får til gengæld en meningsfuld opgave og mulighed for at få en vigtig relation til kvinderne. Du får indsigt I deres livssituation og mulighed for at støtte dem i, hvor de er i livet, og hvor de vil hen.

Hvor og hvornår?

Selve mødregruppen foregår i Det Bolig Sociale Hus 31. a, 8381, Tilst  

Torsdage  fra 9.30 til 13.00 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Flygtninge og integration
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Dansk Flygtningehjælp

Info om organisationen:

Dansk Flygtningehjælp
 • Opdateret den: 09.08.23
 • Udløb: 27.12.23
Andre jobs fra organisationen: