Billedbeskrivelse

Om Fritidskorpset

Fritidskorpset er en indsats i DRC Dansk Flygtningehjælp, hvor frivillige støtter forældre med flugtbaggrund i at få deres børn godt ind i det lokale foreningsliv. Som frivillig i Fritidskorpset bliver du koblet til en familie, som har brug for støtte til at starte i en forening eller til at vælge en god fritidsaktivitet.

Det kan være, at familien eller barnet aldrig har været medlem af en forening før, at de har brug for hjælp til at forstå beskeder fra træneren eller at de har brug for støtte til at komme godt i gang med eller genoptage en aktivitet. Din rolle som frivillig vil være, at understøtte familiens relation til foreningslivet, hvor de har behov for en ekstra hånd eller en vejledende snak. Der er altså ingen møde- eller kontortid, men derimod en forventning om, at du er fleksibel og har plads til en hurtig snak efter behov. Den sidste obligatoriske opfølgning med familien sker efter 6 måneder.

Dine opgaver som frivillig kan være at:

 • Mødes med familien og afdække deres behov ift. foreningsopstart.
 • Følge barnet og forældrene til foreningen de første 1-3 gange.
 • Tale med forældrene om, hvordan det går med barnet i fritidsaktiviteten.
 • Tale med forældrene om, hvad foreningen forventer af dem som forældre.
 • Tale med foreningen om, hvordan I sammen kan byde nye familier velkomne.
 • Dele dine egne erfaringer med at være frivillig eller foreningsaktiv, f.eks. til forældreaftener i foreningen eller på skolen.

Som frivillig brobygger i fritidskorpset får du:

 • Mulighed for at gøre en forskel for familier med behov for støtte.
 • Uddannelsesdage om tværkulturel brobygning og foreningslivets rolle i integration
 • Opkvalificering af dine egne kompetencer indenfor dialog-redskaber og empowerment-metoden.
 • Et socialt fællesskab med andre ligesindede frivillige
 • Adgang til DRC Dansk Flygtningehjælps øvrige tilbud og medlemsrettigheder.På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): Silkeborg
 • Opgavetype: Børn og unge, Hjælp Ukraine, Træning og idræt
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte, Sport og idræt
 • Længere forløb
 • Organisation: Dansk Flygtningehjælp

Info om organisationen:

Dansk Flygtningehjælp
 • Opdateret den: 22.09.22
 • Udløb: 20.12.22
Andre jobs fra organisationen: