Scleroseforeningens Lokalafdeling Dragør-Tårnby søger en kasserer, der kan holde styr på økonomien og være en aktiv del af bestyrelsen. Dit engagement og virke er et vigtigt bidrag til hele bestyrelsens liv.

Dine opgaver som kasserer er at:

 • bruge foreningens bogførings- og regnskabsprogram
 • sikre to underskrifter på alle bilag
 • aflægge økonomisk status ved bestyrelsesmøderne
 • udarbejde udkast til budget til årsmødet i samarbejde med bestyrelsen
 • udarbejde og fremlægge regnskab til årsmødet
 • aflevere årsregnskabet til revisors gennemgang og godkendelse inden årsmødet

Hjælp hele vejen

Budget og regnskab skal føres i Webregnskab, som er et overskueligt og meget brugervenligt system. Du kan altid forvente opbakning og støtte fra sekretariatets regnskabsafdeling til dit job som kasserer.  Regnskabsafdelingen vil også stå for din oplæring i Webregnskab.

Det er et frivilligt job, så din eneste belønning er godt samvær, højt humør og spændende aktiviteter, som du har indflydelse på. Du skal regne med at bruge 2 timer om måneden på dine opgaver som kasserer.

Dit frivillige arbejde foregår hjemmefra, undtagen når der er møder i bestyrelsen. 

Møder i bestyrelsen

Bestyrelsen holder ca. 6 møder om året af 2-3 timers varighed, som regel er møderne en hverdagsaften. Møderne finder sted i Tårnby eller på Amager. 

Vi ser frem til at høre fra dig.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Bestyrelse, udvikling og strategi, Økonomi og fundraising
 • Arbejdsområde: Sundhed og sygdom
 • Længere forløb
 • Organisation: Scleroseforeningen

Info om organisationen:

Scleroseforeningen
 • Opdateret den: 22.09.22
 • Udløb: 21.12.22