En stor del af de asylansøgere, som kommer til Danmark, er børn og unge. De kan være flygtet fra krig, katastrofer og andre vilkår, og mange har derfor ubehagelige oplevelser med i bagagen. Fælles for dem er at de alle er blevet revet ud af en ungdom og lige nu sidder i en uvished om, hvor livet tager dem hen. Der er ikke meget tid til at være ung eller til at drømme, og mulighederne opleves af mange, som ikke eksisterende.

Ungerummet har derfor som hovedformål at skabe et frirum for de unge på centret, hvor usikkerhed og ventetid træder i baggrunden og hvor man bare kan være en helt almindelige ung sammen med andre unge.

Som aktivitetsleder vil du, sammen med de frivillige, stå for at skabe nogle fede ugentlige aktiviteter i fællesskab med de unge, der bor på centret. Det er helt op til jer, hvad I har lyst til at sætte i gang sammen. Det kan være alt fra hyggelige aktiviteter på centeret til udflugter, hvor I kan vise de unge fede ting i jeres lokalområde. Fx besøge det lokale kulturhus til fællesspisning eller tage sammen til en koncert. Det er (næsten) kun fantasien der sætter grænser!

Som aktivitetsleder står du ikke med hele ansvaret alene, men som du sikkert kender fra gruppearbejde, er der ofte behov for én person eller et par personer, som tager styringen. I skal sammen skabe gode rammer for et godt fællesskab i frivilliggruppen og stå i spidsen for at sikre koordinering og planlægning af aktiviteten, såsom vagtplaner, faste frivilligmøder, rekruttering af nye frivillige mv. Der vil være mulighed for løbende sparring og støtte fra URK’s asylkonsulent.

Vi forventer, at du: 

 • Har lyst til at starte aktiviteter op fra bunden og at drive dem med udgangspunkt i de unge på Sjælsmark Asylcenters ønsker og behov.
 • Har gode samarbejdsevner og lyst til at være tovholder i en gruppe af frivillige
 • Er mødestabil og kan deltage i jeres ungecafé, som vil ligge hver torsdag fra kl. 18.00-20.00, mindst to gange om måneden. Derudover, skal du have tid og lyst til at bruge et par timer hver uge på organisering af aktiviteten og ledelse af frivilliggruppen.
 • Har mod på og lyst til at skabe relationer med unge i en særlig udsat position
 • Har motivationen og tiden til at deltage i minimum et halvt år.

Det får du:

 • Muligheden for at deltage i en meningsfuld aktivitet for en gruppe unge, hvor behovet er stort.
 • Du får afprøvet og styrket dine evner inden for projektledelse, herunder frivilligorganisering, strukturering, og rekruttering.
 • Du får et unikt Indblik i livet for unge på et asylcenter.
 • Du bliver en del af et fedt og engageret frivilligfællesskab i Danmarks største humanitære ungdomsorganisation.

Aktiviteterne vil som udgangspunkt foregå i lokaler på Center Sjælsmark - Sjælsmarkvej 10, 2970 Hørsholm. Transport til og fra aktiviteten dækkes af Ungdommens Røde Kors.

Center Sjælsmark er på nuværende tidspunkt et modtagecenter for nytilkomne flygtninge, men har tidligere været brugt som et Udrejsecenter. Vi har haft vores ungerum på Sjælsmark både da det var et Udrejsecenter og nu hvor det er et modtagecenter, så selvom forandringen selvfølgelig påvirker hvilke beboere der er på centeret, har vi oplevet at der i begge tilfælde har været stort behov for et ungerum.  

Lyder det som noget for dig, skal du blot udfylde nedenstående formular under ”Kontakt organisation” med nogle linjer om dig selv, og hvorfor du vil være aktivitetsleder.

Vi glæder os meget til at høre fra dig!
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Børn og unge, Flygtninge og integration, Ledelse af aktiviteter
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Ungdommens Røde Kors

Info om organisationen:

Ungdommens Røde Kors
Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi er e...
Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi er en frivillig, social organisation, der laver indsatser for og med børn og unge i hele Danmark og ude i verden.I Ungdommens Røde Kors er vi flere end 10.000 børn og unge, der brænder for at gøre noget ved de sociale udfordringer, der findes for børn og unge i samfundet. For at være frivillig i Ungdommens Røde Kors skal du have en ren børneattest, og du kan også blive medlem ligesom mange andre frivillige for kun 150 kr. om året. Vi kontakter dig om børneattesten senere i foløbet. Du kan blive medlem via urk.dk/bliv-medlem
Læs mere

 • Opdateret den: 06.10.22
 • Udløb: 01.01.23
Andre jobs fra organisationen: