Hvad er Bindeleddet?

Bindeleddet er en organisation, der matcher frivillige med unge i en udsat position. Vi tror på, at det er relationen, der danner grundlaget for et stærkt og givende mentorskab. Derfor starter man i Bindeleddet først med at være frivillig på selve indsatsstedet en gang i ugen. Når man har dannet en relation til en ung, begynder vi en matchproces, som ender ud i et frivilligt mentorskab, hvor der fortsat er fokus på den sociale relation og på at skubbe den unge ud i andre og nye sociale relationer.

Hvad forventer vi af dig?

 • Du er stabil i dit fremmøde på Skovpark Kollegiet hver onsdag fra 16 til 18, så du kan danne stærke og tillidsfulde relationer til de unge og deres børn, indtil du kommer i et mentorskab.
 • Du er ung af sind, men ikke nødvendigvis af alder.
 • Du har børnetække og har ikke noget imod at lege og underholde børnene.
 • Du kan sætte minimum halvandet år af til opgaven som mentor – og muligvis længere tid, hvis mentorskabet kræver det.
 • Du kan være i løbende kontakt med den frivillige koordinator og Bindeleddets projektleder.
 • Du kan være en sej ambassadør for Bindeleddet og være imødekommende overfor andre frivillige.
 • Du kan lytte og rumme andres problemer og udfordringer uden nødvendigvis at skulle løse dem. 
 • Du har fødderne solidt plantet på jorden.
 • Du kan afsætte 2 til 3 timer ugentligt til dette frivillige arbejde.

Hvad kan du forvente af Bindeleddet?

 • Bindeleddets projektledere har det overordnede ansvar for indsatsen, og du vil derfor kunne forvente løbende kontakt med disse.
 • Bindeleddet betaler for udgifterne i forbindelse med de aktiviteter, som du laver i dit mentorskab.
 • Bindeleddets frivillige afholder løbende supervision med en psykolog, hvor du har mulighed for at vende eventuelle udfordringer i din rolle som mentor.
 • Bindeleddet afholder mentorarrangementer cirka hver tredje måned, så forholdet til de andre frivillige opretholdes, og du kan blive en del af Bindeleddets fællesskab.

Hvad er Skovpark Kollegiet?

Skovpark Kollegiet er et tilbud til gravide eller enlige unge mødre under 25 år i Aalborg. Her bor kvinderne med deres børn i selvstændige lejligheder og kan få råd og vejledning til, hvordan de kan håndtere hverdagen som ung mor.

 

Hvis Bindeleddets arbejde lyder, som noget for dig, så vil vi meget gerne høre fra dig. Vi vil altid gerne høre fra nye frivillige med hjertet på rette sted og med benene solidt plantet på jorden.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Børn og unge, Mentor og voksenven
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Fonden Bindeleddet

Info om organisationen:

Fonden Bindeleddet
Fonden Bindeleddet støtter unge hjemløse/tidligere anbragte i den svære overgang til voksentilværels...
Fonden Bindeleddet støtter unge hjemløse/tidligere anbragte i den svære overgang til voksentilværelsen. Frivillige mentorer styrker den unges tro på sig selv gennem en selvvalgt relation. 80% af de unge er i arbejde eller uddannelse efter 1 år med en mentor fra Bindeleddet.
Vi er i Aarhus, København, Esbjerg og Vejle.
Læs mere

 • Opdateret den: 02.06.23
 • Udløb: 30.06.23
Andre jobs fra organisationen: