I Foreningen spiseforstyrrelser og selvskade har vi fået midler til at udvikle et nyt projekt i Region Hovedstaden, hvor vi skal matche frivillige, der selv har personlig erfaring med spiseforstyrrelse, med brugere som er godt på vej ud af en spiseforstyrrelse. Vi søger peer-frivillige, der vil indgå i et forløb på omkring et år med en person, der ønsker støtte til at komme den sidste vej ud af sin spiseforstyrrelse. Du vil således blive matchet med en bruger, der er visiteret til tilbuddet af Foreningen spiseforstyrrelser og selvskade. Kontaktformen vil primært foregå telefonisk, men kan også ske ved personligt møde. Du og brugeren finder i fællesskab ud af, hvor ofte I skal tale med hinanden.


Som peer-støtte bruger du dine egne erfaringer med spiseforstyrrelse, og dét at komme tilbage til livet igen, i dine samtaler med dit match. Din fineste opgave er at blive en fortrolig samtalepartner, som brugeren kan dele sine tanker, oplevelser, bekymringer, udfordringer og sejre med.
Inden du matches med en bruger, vil du få en solid uddannelse til arbejdet med mennesker med spiseforstyrrelser, samtaleteknik og recovery-arbejde. Derudover vil du modtage obligatorisk supervision og have en tæt kontakt med projektlederen, der står til rådighed for sparring og har fokus på din trivsel.
Du vil også blive inviteret til efteruddannelse, årsmøde og andre arrangementer af social- og faglig karakter, som vil ske i fællesskab med andre frivillige og medarbejdere fra organisationen.


Vi søger dig, som:
• Selv har haft en spiseforstyrrelse, og i dag ønsker at bruge dine lærte erfaringer til at indgyde håb og tilbyde sine perspektiver til brugeren
• Skal have været ude af sin spiseforstyrrelse i minimum to år, og have den godt på afstand – af omsorgsmæssige årsager for både dig og bruger
• Er optaget af at lytte, skabe en fortrolig relation og tage ansvaret for at skabe et trygt rum for jer begge i samtalerne
• Reflekterer over egne samtaler, og er optaget af at dygtiggøre sig som peer
• Trives i at arbejde på egen hånd, og samtidigt er indstillet på at have tæt kontakt med projektleder
Forpligter sig til at kontakte projektleder af peer-tilbuddet, hvis du oplever tilbagefald eller mærker andre udfordringer i dit liv, så vi sammen kan finde frem til en god løsning - af omsorgsmæssige årsager for både dig og bruger
• Er fyldt minimum 23 år, da dette tilbud vil blive tilbudt personer fra 18 år og op


Hvad siger du ja til?
• At blive matchet med en bruger, som ønsker at blive støttet i sin recoveryproces
• En introduktionsuddannelse i fællesskab med andre peer-frivillige, som skal klæde jer godt på til opgaven inden kontakten mellem dig og brugeren starter
• At deltage i supervision med andre frivillige peers – supervisionen vil foregå online via Teams
• At deltage i opfølgende kurser, foredrag og Foreningen spiseforstyrrelse’ årsmøde
• Derudover udvælger vi ansøgere, der vil forpligte sig til at være frivillig peer for en bruger i minimum et år


Det får du:
• Som frivillig peer-støtte i Foreningen spiseforstyrrelser og selvskade vil du kunne blive du en del af en patientforening, hvor der arbejder dygtige og inspirerende kollegaer, der alle er optagede af at lytte til, støtte, rådgive og hjælpe de mange mennesker, som er ramt af spiseforstyrrelse og/eller selvskade og deres pårørende
• Et fleksibelt frivilligt arbejde, hvor du selv tilrettelægger tiden med brugeren, så det kan passe med øvrige hverdags- og studieliv
• Som frivillig peer bliver du klædt på til rollen og samarbejdet gennem en obligatorisk uddannelse - denne er planlagt til lørdag d. 17. juni i tidsrummet 9:30-16:00
• Regelmæssig supervision med andre frivillige peer-støttere
• Løbende efteruddannelse
• Et tæt samarbejde med den ansatte projektleder, som støtter dig i samtalerne og vil være særligt optaget af din trivsel
• Blive en del af en landsforening, hvor vi vægter trivsel, sparring og at passe på hinanden, netop fordi vi indimellem er i vanskelige samtaler og taler med mennesker, der er meget forpinte
• Du oplever glæden og den personlige udvikling ved at gøre en forskel for et andet menneske, der søger hjælp og støtte

Er du interesseret?
Send en mail til projektleder og rådgivningskoordinator Vibeke Uldall, hvis kontaktoplysninger står beskrevet via følgende side: https://spiseforstyrrelse.dk/om-os/sekretariatet/vibeke-uldall 
Mailen skal gerne indeholde oplysninger vedrørende dit fornavn og efternavn, din alder, din bopælskommune, og du må gerne skrive lidt omkring din egen vej ud af spiseforstyrrelsen.
Vi indkalder løbende til samtaler, hvor vi vil fortælle mere om funktionen som peer og afstemme forventninger.


Hvem er Foreningen spiseforstyrrelser og selvskade?
Foreningen spiseforstyrrelser og selvskades formål er at støtte og styrke mennesker berørt af spiseforstyrrelser og selvskade ved at tilbyde støtte og tilbud til målgruppen og ved at udbrede viden af høj kvalitet om spiseforstyrrelser og selvskade til relevante aktører på området.
Vi er landsdækkende med lokalafdelinger i København, Næstved, Odense, Aarhus og Aalborg, hvor der bliver gennemført mere end 4.500 rådgivende og støttende samtaler og aktiviteter årligt.
Derudover uddanner og vejleder vi fagpersoner, politikere og andre interesserede til at håndtere problematikkerne omkring spiseforstyrrelser og selvskade. Ligesom vi afholder foredrag, workshops og andre aktiviteter i hele landet med deltagelse af flere tusinde mennesker hvert år. Over 250 frivillige medarbejdere bidrager til at udføre det vigtige arbejde i Foreningen spiseforstyrrelser og selvskade.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Børn og unge, Mentor og voksenven, Rådgivning og selvhjælp
  • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte, Sundhed og sygdom
  • Længere forløb
  • Organisation: Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade

Info om organisationen:

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade
  • Opdateret den: 10.03.23
  • Udløb: 01.09.23