Mentorbarn søger venskabsfamilier i dit område !

I Danmark lever mere end 57.000 børn og unge i udsathed - heraf er 14.000 anbragt udenfor hjemmet.

En venskabsfamilie giver dem et frirum og oplevelsen af at være valgt til som menneske.

Mentorbarn - relationer for livet, er en organisation, der har specialiseret sig i grundigt at rekruttere, screene, godkende frivillige familier og sammen med fagpersoner matcher dem med de børn/unge, der har allermest brug for det.

En venskabsfamilie er:

 • Frivillig og ressourcestærk. Ekstra netværk og bonusmennesker.
 • De byder børn, der kan have glæde af det, velkommen i eget hjem - hvor de kan observere, tage del i hverdagen og føle samhørighed.
 • Bestående af forældre og børn, i alle de forskellige former familier kommer i - den skal ikke se ud på en bestemt måde. Der skal blot være lyst til og mulighed for at åbne sit hjem for et barn eller en ung, som har brug for ekstra støtte, omsorg og kærlighed.
 • En relation, der med tiden bliver en naturlig tilknytning og dermed langvarig. Ind i voksenlivet.
 • Med til at give udsatte børn en mere positiv livsfortælling og et større mod på livet med flere støttende hænder i ryggen.
 • Forpligtet til at deltage i supervision, coaching og faglige oplæg – hos Mentorbarn.

Vil DU være venskabsfamilie gennem Mentorbarn?

Så kræver det:

 • En ren straffe- og børneattest (den indhenter vi)
 • At du vil gøre en forskel for et barn/ ung i en udsat position og har lyst til at engagere dig.
 • At du har 2-3 gange om måneden, hvor du vil åbne dit hjem for dit mentorbarn og vise hvordan din/jeres hverdag er.
 • At du kan se et langsigtet perspektiv i at være en naturlig del af mentorbarnets liv - også når barnet skal igennem en ungdomsuddannelse, flytte for sig selv og skal ud og søge arbejde.
 • Ingen krav til din sociale status - du kan være enlig, gift eller samlevende.
 • At du er ressourcestærk - kærlighed og nærvær er vigtigere end penge.
 • At der er hjerterum, hvor du bor. Hvor det er, er underordnet.
 • Du må meget gerne have børn, men det er ikke et krav. De kan også være voksne og flyttet hjemmefra.
 • Det er frivilligt og der er ingen penge mellem venskabsfamilie og mentorbarn.
 • Det er IKKE en kommunal plejefamilie, aflastningsfamilie eller adoption, men baseret på at tage et socialt ansvar for hinanden.

Læs mere på vores hjemmeside og udfyld formularen der - vi glæder os til at høre fra dig!
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): Kolding
 • Opgavetype: Børn og unge, Mentor og voksenven
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Mentorbarn - Relationer for Livet

Info om organisationen:

Mentorbarn - Relationer for Livet
 • Opdateret den: 27.01.23
 • Udløb: 30.04.23