Som rådgiver i Åben Rådgivning vil du komme til at støtte brugere med at løse hverdagsrelaterede problemstillinger ud fra en hjælp til selvhjælp-tilgang, så brugerne på sigt kan løse samme eller lignende problemstilling selv eller i hvert fald med mindre støtte fra os. Det kan være alt fra at forstå breve til udfyldelse af diverse ansøgningsskemaer til offentlige myndigheder. Vi forventer ikke, at du allerede har en stor viden om navigering i det danske system, men at du er lærenem og har lyst til at hjælpe folk på fode igen! 

Dine arbejdsopgaver bliver bl.a.:

 • at hjælpe brugerne med at forstå vanskelige breve fra såvel offentlige myndigheder som private firmaer og evt. reagere på disse
 • at støtte brugerne i at udfylde relevante ansøgningsskemaer til kommunale afdelinger, Udlændingestyrelsen, Udlændinge- og integrationsministeriet bl.a. vedr. opholdstilladelser, enkeltydelser, statsborgerskab m.fl.
 • at støtte brugerne i at kontakte forskellige forvaltninger eller private firmaer vedr. deres henvendelse. 

Som frivillig hos os, kan vi tilbyde dig:  

 • Grundigt oplæringsforløb med sidemandsoplæring
 • Uddannelse (kurser, fyraftensmøder)
 • Ansvar 
 • Struktur og gode rammer 
 • At du får erfaring i rådgivning og styrker din evne til at kommunikere med mange forskellige mennesker
 • Interkulturel kompetence
 • Et socialt fællesskab

Som frivillig hos os forventer vi, at du:

 • Har interesse for socialt arbejde 
 • Har lyst til at hjælpe folk med at få overblik over deres problemstilling
 • Har lyst til at hjælpe og gøre en forskel for udsatte mennesker
 • Besidder tålmodighed og kan udvise empati
 • Er vant til at søge information på internettet
 • Kan være frivillig 4 timer om ugen

Hvis du kan tale andre sprog end dansk, er det en fordel. 

Lidt om os:

Den Frie Rådgivning er en frivillig social forening, der tilbyder gratis rådgivning for udsatte mennesker gennem vores to indsatser, PROP og Åben Rådgivning. Vi arbejder med hjælp til selvhjælp, så brugerne på sigt selv kan løse deres problemer. Åben Rådgivning henvender sig til brugere, der ikke har den fornødne viden, ressourcer eller eksempelvis sproglige færdigheder til at kunne begå sig i samfundet på lige fod med andre brugere. Rådgivningen af brugere handler ofte om at løse aktuelle problemer eller udfordringer og derefter klæde dem på med viden om den måde, vores samfund er bygget op på. Det er frivillige, der rådgiver brugere med forståelse af officielle brev, udfyldelse af diverse
skemaer, samt kontakt til myndigheder, private firmaer m.m. I dette arbejde udgør skriftlig og mundtlig kontakt til forskellige forvaltninger i Odense Kommune samt Udlændingestyrelsen en væsentlig del.

Lyder det som noget for dig? Eller vil du bare gerne vide mere, så kontakt Den Frie Rådgivning via formularen 'kontakt organisation'.

Vi glæder os til at høre fra dig. 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Flygtninge og integration, Hjælp Ukraine, Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Den Frie Rådgivning

Info om organisationen:

Den Frie Rådgivning
 • Opdateret den: 17.11.22
 • Udløb: 13.05.23