Brænder du for at hjælper mennesker og familier i krise?

Misbrugsportalens Rådgivning har siden 2013 ydet frivillig telefonrådgivning med støttende samtaler til misbrugsramte og pårørende overalt i Danmark. Vi søger nu frivillige rådgivere til vores individuelle samtaleforløb i Misbrugsportalens Rådgivning

Rådgivningen er et gratis og anonymt tilbud, som holder åbent alle hverdage, og henvender sig til pårørende og misbrugsramte individer, hvorfor du som frivillig vil arbejde med begge målgrupper i de individuelle støttende samtaler og i akutrådgivningen.

Henvendelserne har misbrug og afhængighed som fællestræk, men indeholder ofte også temaer som psykisk sårbarhed, sorg, svigt, ensomhed og afmagt.

Forskellen på akutrådgivningen og samtaleforløb, er at du i førstnævnte har vagter med udelukkende enkeltsamtaler, mens du som tovholder og personlig rådgiver på samtaleforløb, følger en rådsøger i en proces over 8 uger eller 8 samtaler. Man kan som rådgiver veksle mellem de to roller, såfremt profilen taler for det, og du er glad for varierende opgaver.

Hvordan arbejder vi i Misbrugsportalens Rådgivning?

Det er essentielt, at man som rådgiver i samtalerne imødekommer alle henvendelser med et udforskende, åbent og fordomsfrit menneskesyn, og at enhver samtale tager sit udgangspunkt i den rådsøgendes egne forståelser, ønsker og behov. Vi betragter os ikke som eksperter, men som autentiske og reflekterende samtalepartnere.

Vores vigtigste opgave er at lytte og hjælpe hver enkelt rådsøger med at italesætte sin situation og sine behov. Herigennem bidrager vi til at belyse ressourcer og muligheder, der kan motivere og styrke rådsøgeren til at drage omsorg for sig selv og skabe en positiv forandring i sit liv.

Et generelt mål er, at alle rådsøgere har en tryg og positiv oplevelse i kontakten med Misbrugsportalen – de skal føle sig taget alvorligt og have lyst til at henvende sig igen.

Du skal have en almindelig smartphone for at kunne rådgive optimalt, og i øvrigt anbefaler vi det i forbindelse med notifikationer fra arbejdsgruppen i Rådgivningen og vagtplansappen samt vores omstillingssystem.

Du skal forvente at afsætte 3 timer ca. 4 gange om måneden, hvorunder aktiviteter som supervisionsgrupper, spændende faglige oplæg og frivilligmøder skal prioriteres. De er, udover deres faglige funktion, også vigtige at deltage i for at styrke det sociale sammenhold, da rådgiverne og vores rådgiverteam ikke sidder fysisk sammen i hverdagen.

Ved ansættelsen lægger vi vægt på, at du:

 • Engagerer dig i projektet i minimum 6 måneder og gerne mere.
 • Er velformuleret - særligt mundtligt.
 • Er stabil, ansvarsfuld og pålidelig.
 • Er omsorgsfuld, nærværende og empatisk af natur.
 • Er følelsesmæssigt robust, kender dine grænser og kan rumme svære problemstillinger. Det er vigtigt, at du er afklaret om eventuelt egne forhold relateret til arbejdet.
 • Hvis du har en baggrund som pårørende eller har haft misbrugsproblemer tæt på dit liv i fortiden, er dette en fordel, men ikke et krav på nogen måde, ligesom det i denne sammenhæng er vigtigt, at du er helt afklaret om din egen situation og dit forhold til afhængighed.

Som frivillig rådgiver forpligter du dig til:

 • At gennemføre en rekrutteringsproces, hvor vi afklarer din fremtidige rolle i rådgivningen.
 • At afsætte 9 timer om måneden til rådgivning og deltagelse i faglig sparring.
 • At skrive dig på vagtplanen mindst én måned frem i tiden i vores vagtplan Smartplan.
 • At løbende kommunikere med vores rådgivningskoordinator, så samarbejdet styrkes.
 • At rådgive i overensstemmelse med vores retningslinjer, værdier og menneskesyn.
 • At bidrage til en god kultur i arbejdsgruppen præget af faglighed, fælles refleksion og en respektfuld omgangstone

Hvad Misbrugsportalens Rådgivning kan tilbyde dig er:

 • En spændende og mangfoldig rådgivningstjeneste.
 • Dygtige frivillige kolleger, som bor i hele landet Et givende frivilligt arbejde, hvor du gør en forskel for andre i nød og vokser fagligt såvel som personligt.
 • Et fagligt og humanitært plus på dit professionelle cv.
 • Et grundlæggende undervisningsforløb i at rådgive kriseramte pårørende og misbrugsramte.
 • Aktiv medinddragelse og faglig sparring i indsatsens udvikling.
 • Sociale sammenkomster og mulighed for at arbejde hjemmefra, såvel fysisk i foreningens lokaler i Gladsaxe.

Lyder det som noget for dig?

Så send os en mail med ansøgning og evt. CV til Rose Petersen, rådgivningskoordinator, senest d.15.december 2022
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Virtual Volunteering
 • Opgavetype: Rådgivning og selvhjælp, Sundhed og førstehjælp
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte, Sundhed og sygdom
 • Længere forløb
 • Organisation: Pårørende Netværk – Misbrugsportalen

Info om organisationen:

Pårørende Netværk – Misbrugsportalen
 • Opdateret den: 23.11.22
 • Udløb: 02.01.23