Mange ukrainere er kommet hertil på flugt fra krigen. De fleste kvinder og børn, men også ægtepar. De har brug for hjælp til at få hverdagen til at fungere. De voksne ønsker støtte til at få job, til kontakten med det offentlige og til at øve det svære danske sprog. Børnene, der enten går i skole eller i dagtilbud, kan have brug for at komme i gang med fritidsaktiviteter. 

Hvordan kan du hjælpe? Du kan blive frivillig mentor i MentorNet Roskilde og hjælpe en ukrainsk flygtning i gang med livet i Danmark og dermed gøre en kæmpe forskel for de mennesker, der er flygtet fra krigen. 

Frivillig mentor for en flygtning fra Ukraine: Som mentor kan du hjælpe med at øve dansk • du kan vejlede om det danske arbejdsmarked og hjælpe med CV • du kan fortælle om den danske kultur • du kan hjælpe med breve, kontakt til bank mm. • du kan underrette om skolesystemet • og du kan hjælpe med at finde fritidsaktiviteter.

Målgruppe: Ukrainske flygtninge, som oftest yngre kvinder med børn.

Ca. tidsforbrug: Et par timer om ugen. De ukrainske flygtninge er målrettede og har som oftest kun brug for hjælp i en begrænset periode.

Evt. krav til den frivillige: Nogle af de ukrainske flygtninge kan lidt dansk, men ellers foregår samtale i starten på engelsk eller via app’en Say Hi. Som mentor har du tavshedspligt. Man forpligter sig for en periode på et halvt år.

Praktisk information: MentorNet Roskilde er en del af DRC/Dansk Flygtningehjælp og har eksisteret i 10 år. Vi interviewer både flygtninge og mentorer og følger op på de forhold, der etableres. Desuden har vi forskellige arrangementer og giver støtte til aktiviteter. 

Du bliver registreret som frivillig i DRC Dansk Flygtningehjælp og underskriver en aftale om det frivillige arbejde. Du har adgang til rådgivning, støtte, kurser og viden.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Arbejdsplads(er): Roskilde
  • Opgavetype: Flygtninge og integration, Hjælp Ukraine, Mentor og voksenven
  • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
  • Tidsbegrænset 28.02.23 - 28.08.23
  • Organisation: Dansk Flygtningehjælp

Info om organisationen:

Dansk Flygtningehjælp
  • Opdateret den: 28.02.23
  • Udløb: 28.08.23
Andre jobs fra organisationen: