Lige nu søger HUSRUM Horsens frivillige til vores sociale aktiviteter. Vores fællesskab rummer en masse skønne unge, og vi kunne godt bruge flere frivillige til at sætte gang i vores aktiviteter. Her er der god mulighed for at være kreativ og præge aktiviteternes indhold i samarbejde med både frivillige kollegaer og unge.
Som frivillig i HUSRUM bliver du del af en større frivilliggruppe, så du har gode muligheder for at skabe et netværk. Du får  muligheden for at deltage i forskellige kurser og supervision og alle vores interne arrangementer i HUSRUM, som fx en årlig frivilligfest.

Hvad er HUSRUM?

HUSRUM er et gratis tilbud til unge i alderen 16 og 30 år, der oplever ensomhed og måske samtidig kæmper med en psykisk sårbarhed fx social angst eller depression. Hos os mødes de unge i samtalegrupper og til sociale arrangementer, hvor de bliver lyttet til, lærer nye redskaber og møder andre unge i samme situation. Har du lyst til indgå i et stærkt frivilligt fællesskab og støtte disse unge i at bryde ensomheden?

Der kan være mange årsager til, at man er ensom, og de unge i HUSRUM fortæller blandt andet, at de...

 • Har lavt selvværd eller dårlig selvtillid er tilflyttere, som har svært ved at finde nye venner
 • Har angst, depression eller andre psykiske udfordringer
 • Har været udsatte for mobning
 • Føler sig udenfor på studiet/arbejdspladsen
 • Har konflikter og problemer i familien
 • Har selvmordstanker

HUSRUM har en ansat frivilligkoordinator, men er derudover drevet af frivillige, som bidrager ved at være arrangører ved vores sociale arrangementer, gruppeledere for vores samtalegrupper eller hjertevenner (individuelle "voksenvenner"). 

Opgaven som arrangør 

HUSRUM Horens holder et ugentligt socialt arrangement, der foregår tirsdag aften fra 19-21. Ofte mødes vi i Sund By, hvor vi holder til, men der er også mange muligheder for at lave arrangementer, hvor de unge kommer ud og oplever Horsens og omegn.

Indholdet af arrangementerne kan f.eks. være gåture, kongespil, fællesspisning, brætspil, kulturarrangementer, kreaaftner, højtider, sommerhustur og julefrokost. Det kan også være noget du brænder for eller har lyst til at lave.
Som aktivitetsleder er man med til at planlægge, afvikle og fordele opgaver til øvrige aktivitetsfrivillige. Du bidrager til udvikling af arrangementer, der er tilpasset ensomme unges behov for genkendelighed og tryghed. Du har desuden en særlig rolle i at tage ekstra godt imod nye unge og byde dem velkommen i fællesskabet.

Du vil naturligvis få en grundig introduktion til opgaverne som arrangør, før du bliver kastet ud i arbejdet og du bliver en del af et team med andre aktivitetsledere. 

Hvor meget tid skal du kunne afsætte som frivillig arrangør?

Som aktivitetsleder skal du som minimum kunne være med til og tage del i planlægningen af ét arrangement hver måned (og meget gerne flere). Du skal desuden kunne deltage i vores obligatoriske introkursus og kvartalsvise frivilligmøder for alle frivillige i HUSRUM. Alt i alt skal du derfor som regne med at kunne afsætte omkring 5 timer om måneden til det frivillige arbejde.

Hvad er forventningerne til aktivitetslederen?

I HUSRUM vægter vi ligeværdige fællesskaber, hvor alle har noget at bidrage med og hvor der også er plads til at være sårbar.

Vi forventer at du føler dig tilpas med at tage ansvar og kan holde overblik, når der er travlt. Du skal være vedholdende og have lyst til at blive en del af et fællesskab, hvor vi går op i et stærkt sammenhold og at vi kender hinanden godt. Du har gerne erfaring med at koordinere og uddelegere opgaver fra andre frivillige foreninger. Vi har ingen specifikke forventninger til din alder eller baggrund.

Som frivillig får du:

 • Et meningsfyldt frivilligt arbejde, hvor du lærer de unge godt at kende og kan følge deres sociale udvikling
 • Et frivilligt arbejde med mulighed for at afprøve egne evner som arrangør 
 • Mulighed for gratis kurser og temaaftner for frivillige
 • Vejledning fra koordinator og supervision ved professionel supervisor
 • Et tæt fællesskab med andre frivillige i HUSRUM, der består af samtalegruppeledere, arrangører af sociale arrangementer og hjertevenner
 • Mulighed for indflydelse på udvikling af samarbejde med eksterne partnere og netværk

Hvordan søger du stillingen som frivillig arrangør?

Du søger stillingen ved at trykke på "Kontakt organisation". Vi holder samtaler løbende, send derfor gerne din ansøgning hurtigst muligt. Vi glæder os til at høre fra dig!
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Børn og unge
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: HUSRUM Danmark

Info om organisationen:

HUSRUM Danmark
HUSRUM er et frivilligdrevet fællesskab for unge i alderen 16-30 år, som oplever ensomhe...
HUSRUM er et frivilligdrevet fællesskab for unge i alderen 16-30 år, som oplever ensomhed og savner at være mere sociale sammen med andre unge. I HUSRUM kan man blive en del af et positivt og ligeværdigt fællesskab.Ca. 60 % af de unge, der henvender sig til HUSRUM har en eller flere psykiske diagnoser, som depression, angst eller social fobi. HUSRUM rummer desuden unge med personlighedsforstyrrelser, ADD, ADHD eller Aspergers.Har man aktivt misbrug er HUSRUM ikke det rette tilbud.HUSRUM er et mangfoldigt fællesskab, hvor nogle unge er studerende på videregående uddannelser, mens andre er i forløb hos jobcentret, sygemeldte eller ikke er i beskæftigelse.Vi har tre tilbud til unge, som alle er baseret på frivillige:Trygge fællesskaber, Samtalegrupper, Venskabsordning.
Læs mere

 • Opdateret den: 13.03.23
 • Udløb: 26.04.23
Andre jobs fra organisationen: