DAM forening 

søger
Daglig leder

frivilligt job / deltid/fuldtid lønnet

 

Om forening

DAM er en frivillig folkeoplysende forening, der tilbyder aktiviteter for børn og unge som tilbydes aktuelt både i København og Aalborg.
Foreningen er blevet etableret i år 2019 og har omtrent 120 medlemmer, der deltager i 6-8 hold.
Vi fokuserer på at udvikle vores medlemmers evne til at engagere sig aktivt i deres liv og samfundet.

Vi værdsætter god venlig tone hvor alle trives i trygt miljø.
DAM forening planlægger at udvikle arbejdet, så den er mere struktureret og og professionelt, derfor søger vi en dygtig daglig leder for at være den drivende kraft i den udvikling. 

 

Om jobbet

Daglig leder vil være den der tager styring af foreningens daglig drift i tæt samarbejde med bestyrelsen, som sætter rammerne og strategien for foreningen.
Eksempler på daglig leders opgaver vil være:

 • Koordination:
  • Medlemshåndtering – ind- og udmeldelse
  • Indberetning af medlemstal 
  • Søge tilskud og puljer
  • Kontingentopkrævning
  • Økonomifunktion – bogholderi og regnskab
  • Administration af foreningens faciliteter og aktiviteter
  • Understøtte med koordinering ved større events 
  • Udarbejde referater fra bestyrelses- og udvalgsmøder
  • Kommunikationen internt såvel som eksternt
 • Udvikling:
  • Organisationsudvikling
  • Frivillighedsstrategi
  • Opgavefordeling i foreningen
  • Udnyttelse af eksisterende idrætsfaciliteter
  • Medlemsudvikling/nye målgrupper
  • Samarbejde på tværs i foreningen
  • Samarbejde med skoler, øvrigt lokalsamfund og kommune
  • Supervision og faglig sparring af andre trænere i klubben
  • Planlægge trænermøder for klubbens andre trænere
  • Gennemføre trænerudviklingssamtaler
  • Ansvarlig for trænerrekruttering
  • Kommunikation med udøvere og forældre

 

 

Om kandidaten 

Du skal have gode kommunikative og administrative evner. Der kræves ikke en formel uddannelse men en uddannelse indenfor administration, ledelse er at foretrække. Desuden foretrækkes at du har erfaring fra ledelse, frivilligt arbejde og administration. 

 

Om løn

Ansøger vil forvente en periode hvor opgaverne udføres som frivillig indsats. Aktuelt tillader budgettet ikke fuld løn til kommende ansat. Men den kommende daglig leder vil igennem pulje- og fonde-ansøgning, øgning af aktiviteter og medlemmer vil kunne arbejde sig en løn på deltid/fuldtid svarende til en kontoransat med ledelse.

 

Ansøgning og jobsamtale

Vi opfordrer alle interesserede og kvalificerede til at søge stillingen. Send gerne en motiveret ansøgning og CV senest d. 01.04.2023.

Samtaler afholdes derefter og forventes afholdt i uge 15-16.
Til samtaler vil der være repræsentanter fra bestyrelserne i Aalborg og København.
Ansøgning kan sendes på mail ved at henvende sig på https://damforening.dk/kontakt/ mhp. emailadresse.

Start 01.05.2023 eller efter aftale. 

 

For mere info

Vi ser frem til høre fra dig ved spørgsmål eller interesse. 

Du kan kontakte formændene i bestyrelserne enten i København eller Aalborg.

eller skrive til foreningen, besøg gerne vores hjemmeside www.damforening.dk

 

Vh

Bestyrelserne i Aalborg og København
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Virtual Volunteering
 • Opgavetype: Bestyrelse, udvikling og strategi, Ledelse af aktiviteter, Økonomi og fundraising
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Kulturelt arbejde , Sport og idræt
 • Længere forløb
 • Organisation: Damforening
 • Opdateret den: 17.03.23
 • Udløb: 05.06.23
Andre jobs fra organisationen: