Malene Dietz

Bloddonorerne Danmark er en stærk og anerkendt organisation, som skal være synlig med rette budskaber i tidssvarende kanaler til relevante målgrupper. Vi vil gerne forstå vores målgruppers ønsker og behov for kommunikation om bloddonorgerningen endnu bedre. Derfor sætter vi gang i en kortlægning af brugerrejsen som bloddonor for at se, om vores kommunikation kan gøres endnu skarpere.

Til at hjælpe med denne indsats søger vi 2-3 frivillige til en arbejdsgruppe, som i tæt samarbejde med Bloddonorernes sekretariat kortlægger donorrejsen og efterfølgende udarbejde anbefalinger til bloddonorerne.

Kompetence og erfaring

Vi søger frivillige med kompetence eller interesse for marketing og kommunikation, herunder erfaring eller indsigt i at kortlægge brugerrejser og anvende viden herfra til at udvikle kampagner og kommunikation. Ideelt set er du marketing- eller kommunikationskonsulent eller lign., som arbejder professionelt med området eller studerende med en relevant baggrund.

Tidsramme og tidsforbrug

Arbejdet forventes at starte i april og slutte i oktober 2023. Se foreløbig tidsplan herunder.

Marts: Nedsættelse af arbejdsgruppe

April-august: Kortlægning af donorrejse

September-oktober: Udarbejdelse af anbefalinger til BDs kommunikationsstrategi

Konkrete opgaver fordeles og mødefrekvens aftales på det første møde i arbejdsgruppen. Du skal regne med at afsætte i gennemsnittet 2 timer om ugen til opgaver og møder i arbejdsgruppen.

Det praktiske

Har du kompetence eller interesse for kortlægning af brugerrejser og strategisk kommunikation, hører vi gerne fra dig. Send et par ord om dig selv og om hvordan du med din kompetence og erfaring kan hjælpe os med at kortlægge donorrejsen og komme med anbefalinger til vores kommende kommunikationsstrategi – inden d. 31. marts.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Virtual Volunteering
  • Opgavetype: Bestyrelse, udvikling og strategi, Kommunikation og IT, Øvrige
  • Arbejdsområde: Sundhed og sygdom
  • Længere forløb
  • Organisation: Bloddonorerne Danmark

Info om organisationen:

Bloddonorerne Danmark
Bloddonorerne i Danmark sikrer blod og blodkomponenter til patientbehandlingen. Men vi er meget mere...
Bloddonorerne i Danmark sikrer blod og blodkomponenter til patientbehandlingen. Men vi er meget mere end det. Bag sygehusenes blodbanken arbejder over 500 frivillige for, at bloddonorer bliver anerkendt og får en god oplevelse i blodbankerne. Ydermere arbejder vi for at udvikle og forbedre informationen og reglerne på området.
Læs mere

  • Opdateret den: 14.03.23
  • Udløb: 06.06.23